Store norske julekalender, 12. desember

Vi gjør stas på de 24 mest produktive fagansvarlige i leksikonet, og den 13de mest produktive er Rune Andersen, fagansvarlig for klassisk musikk!

Noen spørsmål om fagområdet ditt:

– Hva jobber du med i leksikonet nå?

– Jeg holder på å utvide artikkelen om komponisten Adriaen Willaert (1485–1562). Han regnes som den første i gruppen i «Den venetianske skole«, en rekke komponister av flamsk og italiensk opprinnelse som var virksomme i Venedig.  Artikkelen i leksikonet behøver en utvidelse, Willaert er en for viktig komponist til ikke å ha et fyldigere innhold. Den venetianske skole fikk stor betydning og inflytelse ikke minst i barokken.

– Hva er favorittartikkelen din i leksikonet?

– Jeg oppfatter spørsmålet dithen at du med favorittartikkelen tenker på en artikkel jeg selv har skrevet. I så fall vil det være artikkelen om Aaron Copland. Jeg hadde stor glede av å arbeide med denne komponisten, ikke minst fordi en av mine venner, organist Eyvind Hesselberg i Halden, og Aaron Copland var studiekamerater hos komponisten Nadia Boulanger i Paris; det viste seg at de også brevvekslet i mange år efter å ha møttes i Paris. Jeg fikk derfor en viss «nærhet» til Copland og ble interessert av flere av de ting Hesselberg fortalte om ham.

– Har du noen leksikonforsetter for 2012?

For det første søker jeg etter nye komponister og relaterte emner å skrive om. I tillegg er jeg opptatt av at artikler jeg synes er for korte og dermed noe «fattige» på innhold, må kunne utvides. Overordnet er selvfølgelig at alle opplysninger skal være så sikre og velfunderte som mulig — ad fontes på så mange plan som mulig.

Strålende innsats, Rune! Vi gleder oss til 2012! Følg med på julekalenderen i morgen! Da er det den 12de mest produktive fagansvarlige som kåres! Snart er vi inne i topp ti!