Store norske julekalender, 17. desember

Vi gjør stas på de 24 mest produktive fagansvarlige i leksikonet. Den åttende mest produktive i leksikonet er Yngve Jarslett som sørger for at Store norske har en sterk portefølje på flytyper. I det siste har han overtatt flyselskaper og flyprodusenter men er fremdeles ofte observert i arbeid i de forskjelligste kategorier.

Tre spørsmål til dagens fagansvarlig

Hva jobber du med i leksikonet nå?

Jeg oppdaterer gamle artikler om flyselskaper og flyprodusenter og innhenter informasjon blant annet fra årsrapporter.  

Hva er din favorittartikkel i leksikonet?

Det blir vanskelig å si. Det er veldig mange gode artikler. Jeg elsker oppslagsverk, og det er ofte tilfeldig hva jeg leser. I  de gamle papirutgavene pleide jeg å åpne et bind og begynne å lese og så balla det på seg.  Før hadde SNL en funksjon  hvor du kunne få opp en tilfeldig side som jeg brukte mye.

Har du et nyttårsforsett som fagansvarlig?

Fortsette å oppdatere og utvide, og skrive nye artikler. Det er nok av arbeid.

Takk for innsatsen i 2011 Yngve!