Store norske julekalender, 20 desember

Vi gjør stas på de 24 mest  produktive fagansvarlige i leksikonet, og den 5. mest produktive er Bente Groth, fagansvarlig for jødedom og jødisk historie.  Groth er religionshistoriker fra Universitetet i Oslo, og hun har gjort en formidabel innsats med oppdateringen av sine fagområder siden hun kom i gang i sommer.

Tre spørsmål til dagens fagansvarlige

 Hva jobber du i leksikonet nå om dagen?

Sette inn lnn lenker, oppdatere og utvide eksisterende artikler. Skrive nye oppslagsord der det synes påkrevet.

Hva er din favorittartikkel i leksikonet?

Har ikke hatt tid til å lese så mange av de andres ennå dessverre.

Har du noe nyttårsforsett som fagansvarlig?

Ja, lære meg å sette inn bilder, musikk og litteraturhenvisninger. I tillegg tenker jeg skrive noen litt større nye artikler om temaer som har manglet hittil.

Takk for innsatsen i 2011 Bente!  Med nytt design blir 2012 året bilder, film og musikk finner veien inn i leksikonet.