Store norske julekalender, 6. desember

Vi kårer de 24 mest produktive fagansvarlige i 2011, og nå er vi kommet til den 19de mest produktive fagansvarlige i leksikonet. Det er ingen ringere enn Harald Olsen, fagansvarlig for flyplasser. Han er pensjonert flykaptein, og en av gjengen med svært aktive fagansvarlige vi har i fagkategorien «transport«.

Noen spørsmål om fagansvaret ditt:

– Hva jobber du med i leksikonet akkurat nå? 

– Jeg jobber fortsatt bare med lufthavner, flyplasser og flystriper. Tilgangen på stoff er relativt uendelig, så jeg regner med å holde på med emnet i lang tid framover.

– Hva er favorittartikkelen din i leksikonet? 

– Jeg har ikke noen spesiell artikkel jeg vil framheve, men bruker SNL som mitt generelle oppslagsverk. En artikkel som peker seg ut i negativ retning hva angår innhold og «riktighet» er det man får svar på hvis man søker: «Luftfart«. Forhåpentligvis får jeg tid til å levere et forbedringsforslag om ikke så lenge. Skulle jeg fremheve en artikkel må det være den om min «gamle sjef», Viggo Widerøe.

Har du et leksikonforsett for 2012? 

– Forsett? Få skrevet inn «all verdens lufthavner»! Naturlig nok temperert av hva som er fysisk mulig!

Vi gleder oss, Harald! Takk for i år!  I morgen kårer vi den 18de mest produktive! Følg med!