Store norske julekalender, 8. desember

Vi kårer de mest produktive fagansvarlige i 2011! Den 17de mest produktive er Knut Are Tvedt, fagansvarlig for norsk samtidshistorie og en rekke andre emner. Han har vært redaktør historie og politikk i Store norske leksikon tidligere. Knut Are Tvedt har også vært hovedredaktør i Oslo byleksikon. Han er en av ressurspersonene fra Kunnskapsforlaget vi er veldig glad for at er med oss videre i Norsk nettleksikon.

Noen spørsmål om fagansvaret ditt:

Hva jobber du med i leksikonet nå? 

– Jeg forsøker å holde mine artikler ajour og legge inn nye opplysninger slik at de til enhver tid er oppdatert. Mange av mine artikler er det man kaller «oppdaterings-sensitive», dvs. at det stadig skjer endringer. Jeg har bl.a. ansvaret for biografier om aktuelle politikere, så det er mye å gripe fatt i.

– Hva er favorittartikkelen din i leksikonet? 

– Jeg har lyst til å trekke fram en historisk artikkel jeg skrev en gang: februarrevolusjonen. Det er et godt eksempel på leksikonets styrke; her har vi tatt et komplisert emne og komprimert ned til en artikkel som er kortfattet og lettforståelig – og som kan danne grunnlag f.eks. for en skoletime. Et bra kart gjør informasjonen enda lettere tilgjengelig.

– Har du et leksikonforsett for 2012?

– Få tid til mer systematisk lenking mellom artiklene, slik at man i prinsippet bare behøver å søke opp ett oppslagsord for å komme inn i hele leksikon-universet.

Tusen takk, Knut Are! Vi gleder oss til neste går! Følg med på julekalenderen i morgen! Vi skriver om en ny fagansvarlig hver dag!