Vil du bruke bilder fra oss?

Redaksjonssekretær Kjell-Olav får to spørsmål om og om igjen:

«Hva slags bilder kan jeg bruke i leksikonet?»
og «Kan jeg bruke et bilde fra leksikonet?» Det siste spørsmålet har vi tenkt å svare på her.

Vi eier ikke alle bildene i leksikonet

…vi har bare lov til å bruke dem. Det betyr at du ikke må spørre oss om du kan bruke bildet. Du må spørre personen som står oppført som opphavsperson. Om det er «Kf», må du kontakte Kunnskapsforlaget. Om det er «iStockphoto», må du antageligvis kjøpe din egen lisens til å bruke bildet (det koster 1 dollar). Om det er «Per Persen», må du kontakte ham direkte.

Du kan gjenbruke bilder under fri lisens om du navngir opphavspersonen riktig, som vist her. 

Alle bilder du bruker uten å spørre, «stjeler» du for alle praktiske formål fra den som har vært så grei å la oss bruke bildet.
Så enkelt, og så vanskelig.

3 svar til “Vil du bruke bilder fra oss?”

 1. © KF-bok

  Sjå på fyrste teikn! Ein c i ein sirkel. Tøft ja, mange heimesnekra er pryda med copyright-symbolet.

  Det var før i tida, no veit fleir og fleir at det er deling som gjeld. Difor for legg mange eit CC-symbol på bloggane sine. Men sjøl om vi etter kvart er sikre på brigde i Store norske leksikon, så heng det att noko frå gamle dagar.

  Eg skjønar at det ikkje er berre å setja strek over gamle avtalar, men copyrighten Kunnskapsforlaget har sett på kvar eit teikning i Store norske, kunne eg tenkt meg fjerna.

  Hadde det vore å ein idé å starte ein dugnad med å få bort alle ©-KF-bok-merka figurane og endra dei med figurar lesarane kan bruka på bloggane sine?

 2. Ein god idé, men dessverre har KF opphavsrett til desse slik ein forfattar kan setje begrensa lisens på sitt. Det er slik at KF kan bruke teikningane sjølv eller selje dei vidare. Dei skulle hatt ein blogg der ein kunne mase og bedd dei om å sleppe rettane fri …

 3. Som det no er, gjer KF seg til låt. Kunnskap ein ikkje vil dela, er verdlaus kunnskap. Mange av bileta er svært enkle. Ta til dømes teikniga av trekant og sirkel. Trur KF at dei kan tena pengar på teiknar eit barn kan laga på nokre minutt, vil eg sei dei er svært optimistiske.

  Jo, vi kan mase, men eg har ein betre idé. Nye lesarar som vil gjera ein dugnad for SNL, kan leita fram teikningar som har falt i det fri eller som har ein fri lisens og legge dei inn som endringsforslag.

  Bilete eg ikke kan bruka, treng eg knapt sjå på, så for min del kan alle KF-figurane fjernast.

Stengt for kommentarar.