Er du lærer? Kjenner du noen lærere?

Storparten av dem som bruker Store norske leksikon er skoleelever. Derfor vil vi gjerne bli et best mulig leksikon for lærere og elever. Men vi vet svært lite om hvordan lærere og elever bruker nettet utenom det vi kan se i Google Analytics. Derfor har vi laget en spørreundersøkelse vi håper å få spredt til flest mulig lærere.

Litt informasjon

  • Du som svarer er helt anonym
  • Resultatene vil bli fritt tilgjengelig for alle, slik at ikke bare vi i SNL nyter godt av dem
  • Du kan svare så mange ganger du vil fra samme pc, som betyr at alle på jobben kan ta det etter tur
  • Undersøkelsen tar ca 5 minutter
  • Vi vil også gjerne at du svarer, selv om du aldri bruker nettet

Du finner undersøkelsen her!

Del den med alle lærere du kjenner!