Musikkhøgskolen blir deleier av Store norske leksikon

Store norske leksikon blir gitt ut av det ideelle nettforlaget Foreningen Store norske leksikon. Medlemmene i foreningen er de norske universitetene og seks andre kunnskapsinstitusjoner. Nå øker medlemstallet i foreningen fra 14 til 15: Norges musikkhøgskole er tatt opp som medlem.