Nye vilkår for alle som har en brukerkonto hos SNL

Alle som har en brukerkonto hos SNL vil i disse dager få nye vilkår til godkjenning når de logger inn. 

De nye GDPR-reglene (personvernforordningen) gjør at vi må oppdatere vilkårene for alle som har en brukerkonto hos SNL, inkludert dem som er  fagansvarlige.

Alle som vil bidra i Store norske leksikon, enten gjennom endringsforslag, kommentarer, bilder eller lignende, må ha en konto hos SNL.

SNL lagrer bare navn og e-postadresse for vanlige brukere. For fagansvarlige, fagmedarbeidere og andre som utfører oppdrag for oss, lagrer vi informasjon for å kunne betale ut honorar (kontonummer, personnummer, adresse).

Nye kontrakter for fagansvarlige

Samtidig som vi oppdaterer vilkårene for alle som har en brukerkonto hos leksikonet, oppdaterer vi også kontraktene for fagansvarlige.

De fleste fagansvarlige har til nå hatt kontrakter i PDF-format eller kontrakter som har vært signert på papir. Redaksjonen vil sende ut e-post til alle fagansvarlige og si opp disse kontraktene.

Vi har utarbeidet ny kontrakt for fagansvarlige i samarbeid med Norsk faglitterær forfatter- og oversetterforening (NFFO). Den nye kontrakten vil gjelde for alle fagansvarlige, og alle vil ha lik kontrakt. Den nye kontrakten er vesentlig kortere og enklere enn de gamle.

Du finner den nye kontrakten ved å logge inn på snl.no og gå til Fagansvarlig-siden.

Endringer i de nye kontraktene

 • Den viktigste endringen fra de nåværende kontraktene er at tegntakene er flyttet ut av kontrakten og over til fagansvarlig-sidene du finner ved å logge inn på snl.no. 
 • Noen få fagansvarlige gjør svært omfattende oppdateringer som ikke er avtalt med redaktør på forhånd. Dette må vi få bedre kontroll med. I de nye kontraktene er det tatt høyde for at SNL ikke må betale honorar for slike oppdateringer.
 • Hver fagansvarlig kan velge om man vil skrive under en fri eller begrenset lisens. I de nye kontraktene er vilkårene for bruk av slike tekster tydeligere spesifisert.

Spørsmål og svar om de nye kontraktene og vilkårene

Her har vi samlet svar på spørsmål som har kommet inn til nå:

 • Hva slags data har SNL lagret om meg? For vanlige brukere har vi lagret fornavn, etternavn og e-post. For fagansvarlige har vi i tillegg informasjon for å kunne betale ut honorar.
 • Hvem har tilgang til dataene? Ansatte i Store norske leksikon + utviklerne våre. I tillegg har regnskapsbyrået vårt tilgang til data om dem som mottar honorar.

Spesielt for fagansvarlige:

 • Hvorfor tar dere vekk tegntakene fra kontraktene? På grunn av den kraftige økningen i antall fagansvarlige er summen av tegntakene i kontraktene nå mange ganger høyere enn SNLs budsjetter. Det er svært risikabelt og helt uholdbart for leksikonet. I praksis vil det bli svært små endringer for de fagansvarlige – du vil fortsatt kunne diskutere tegntak, arbeid m.m. med redaktøren din.
 • Hvordan skal jeg vite hva jeg får i honorar? Ved å logge inn kan du se tegntaket ditt.
 • Gir ikke dette mindre forutsigbarhet for de fagansvarlige? Jo, det blir litt mindre forutsigbart; men det vil i praksis bli svært små endringer for de fleste. Tegntakene for dem som har gjort lite / ingenting vil bli justert ned i løpet av året, d.v.s. at fagansvarlige som bare publiserer rett før årsskiftet vil få mindre penger enn før.
 • Kan SNL sette ned tegntaket mitt til lavere enn det jeg har jobbet i år? I praksis vil redaksjonen bare sette ned tegntak for dem som har gjort lite / ingenting.
 • Hva skal jeg gjøre dersom jeg ikke vil akseptere den nye kontrakten? Da kan du ikke være fagansvarlig mer, ta kontakt med redaksjonen så fort som mulig.

2 svar til “Nye vilkår for alle som har en brukerkonto hos SNL”

 1. Hei!

  Når det gjeld å få kontroll med utbetalingane til fagansvarlege, så bør det vurderast å køyre utbetalingar kvar månad, eller kvart kvartal. Utbetaling til ein fast dato kvar månad er vanleg for lønnstakarar, kvartalsmessig rekneskap er vanleg i næringslivet og digitaliseringa legg til rette for at ei slik omlegging ikkje treng bli så komplisert.

  Så bør teikntakordninga sjølvsagt også endrast og tilpassast nytt utbetalingssystem, men når det gjeld å få skikkeleg kontroll på rekneskapane, verkar det som ei avsporing å berre endre teikntakordninga i. Til det trengst det nye utbetalings- og rekneskapsordningar.

  Mvh,
  Gunvald

  1. Slik bemanninga i redaksjonen er no er det ikkje mogleg å ha utbetaling til alle kvar månad. Vi kan handtere dei som ber om det, men ikkje alle. Før utbetaling må vi dobbeltsjekke alle dei største endringane som er gjort i leksikonet. Eitt eksempel: det skjer relativt ofte at fagansvarlege feilpubliserer svært lange tekstar, for eksempel ved å lime inn delar av eit bokmanus. Dei opppdagar som regel feilen med ein gong og slettar. I slike tilfelle vil systemet fyrst rekne ut honorar for feilpubliseringa, og så nytt honorar for slettinga. Det er altså naudsynt med ekstra kontroll, som ikkje kan gjerast automatisk.

Stengt for kommentarar.