Slik kan du bidra til SNL

Mange faglitterære forfattere har fått avlyst oppdrag på grunn av koronapandemien. Dette gir økonomiske problemer for frilansere som ikke har annen fast inntekt.

Store norske leksikon og Norsk faglitterær forfatter- og oversetterforening (NFFO) inviterer derfor faglitterære forfattere til å bli leksikonforfattere. NFFO har bevilget 500 000 kr fra Det faglitterære fond til prosjektet.

Hva har SNL behov for

SNL ser etter tre typer personer nå:

1. Personer som kan oppdatere mange artikler i et fagområde

Det er 180 000 artikler i SNL. De mest leste artiklene er gjennomgående gode og oppdaterte, mens de minst leste kan være dårligere oppdatert. Vi har cirka 50 000 artikler som trenger en eller annen form for oppdatering, for eksempel biografier om mindre kjente forfattere i et land eller lite leste artikler om fagtermer. 

Du trenger ikke ha spisskompetanse på feltet, men må kunne nok til å gjøre fornuftige vurderinger og se hva som mangler. Gjør et søk i leksikonet på felter du har kompetanse på og se hvilke kategorier disse ligger i (kategoriene står under artikkeltittelen). 

2. Fagansvarlige

En  fagansvarlig i Store norske leksikon er en fast tilknyttet fagekspert som har ansvar for én eller flere kategorier i leksikonet. Les mer om hva fagansvar innebærer.

SNL har behov for flere fagansvarlige. Du kan se på lista over ledige kategorier (der vi mangler fagansvarlige). Dersom du ikke finner en passende kategori, kan det godt hende at vi kan samle artikler fra andre kategorier.

Forklar hvilke emner du har spisskompetanse på og hvilke faglige kvalifikasjoner du har. Gi eksempler på artikler eller kategorier du kan bidra til. Legg gjerne inn lenke til CV og et par eksempler på populærvitenskapelig publisering dersom du har det.

3. Forfattere av enkeltartikler

Dersom du har spisskompetanse på et emne og har lyst til å levere noen få artikler til SNL, kan du være forfatter av enkeltartikler. I utgangspunktet ønsker vi oss helst faste fagansvarlige. 

Du kan enten oppdatere en eksisterende artikkel (ofte best) eller skrive en helt ny tekst. 

Forutsetninger

Felles for alle som skal skrive i leksikonet: Du må være en god formidler og være i stand til å skrive tydelig og forståelig. Vi legger stor vekt på at artiklene våre skal være tilgjengelige for allmennheten, og skoleelever er en stor og viktig brukergruppe. Det er derfor viktig at du kan skrive enkelt og klart.

Du må også være i stand til å følge retningslinjene for hvordan leksikonartikler skal være. Vi har en grundig forfatterveiledning som forteller hvordan en SNL-artikkel skal bygges opp, og det er viktig at du setter deg inn i og følger denne. Det ligger også i dette at du ikke skal skrive lengre enn det du blir bedt om, og at du skal gjøre prioriteringer ut fra hva som er viktigst for dem som skal lese artikkelen.

En av de viktigste oppgavene til redaksjonen er å lære opp og følge opp dem som skriver i leksikonet. Alt som skrives, vil bli sett på og kvalitetssikret av minst én redaktør, og du vil få hjelp og tilbakemeldinger ved behov. 

Honorering

SNL betaler honorar etter NFFOs satser.

Vi betaler vanligvis ut honorar én gang i året (i januar, for arbeid utført foregående år), men nå under koronapandemien kan vi betale ut honorar fortløpende til dem som har behov for det. Vi prøver å samle opp utbetalingene en gang i måneden, men kan være fleksible for dem som trenger det.

Meld din interesse

Vi regner med å få en del henvendelser. Vi ber deg derfor om å fylle ut et skjema med noen korte spørsmål. En av redaktørene tar kontakt så snart vi kan.

Dersom du vil føye til noe du ikke får plass til i skjemaet kan du ta kontakt med oss på redaksjonen@snl.no. Vi ber om at du fyller ut skjemaet selv om du tar kontakt på e-post, det gir bedre oversikt.

Vi regner med å få mange søknader og kommer til å begynne å svare på dem fra mandag 16. mars. Det er altså litt «førstemann til mølla»-prinsippet.

3 svar til “Slik kan du bidra til SNL”

Stengt for kommentarar.