Feil i artikkel om koppevaksinasjon

Store norske leksikon inneholdt i en periode i desember 2022 flere usanne påstander om effekten av koppevaksinasjon. Påstandene ble sendt inn som et endringsforslag fra en ekstern bruker, og teksten ble ved en feil godkjent for publisering. 

Store norske leksikon beklager på det sterkeste at artikkelen vår om koppevaksinasjon en periode inneholdt disse feilaktige påstandene.

Endringsforslag til leksikonet

Modellen til Store norske leksikon er basert på at tilknyttede fageksperter skriver, oppdaterer og kvalitetssikrer artiklene i leksikonet. Vi har nå 1124 tilknyttede fagansvarlige, flertallet er forskere ved et av de norske universitetene.

I tillegg til at fagfolk skriver og oppdaterer leksikonet,  kan også alle andre komme med endringsforslag til artiklene. Disse endringsforslagene skal kvalitetssikres av en fagperson før publisering. Endringsforslag blir vanligvis også gjennomgått av en redaktør i leksikonet etter publisering.

Det kommer inn flere tusen endringsforslag til leksikonet hvert år, og vi setter stor pris på innspill, rettelser og forbedringsforslag fra leserne våre. Endringsforslagene holder som regel høy kvalitet, og de aller fleste blir godkjent for publisering.

I dette tilfellet fikk vi inn et endringsforslag til artikkelen som inneholdt en rekke usanne påstander. Endringsforslaget skulle vært avvist, men ble ved en feil godkjent.

Endringsforslaget ble sendt inn 17. desember, ble ved en feil godkjent 19. desember og feilen ble rettet 27. desember. I løpet av perioden 19. til 27. desember ble artikkelen bare lest 299 ganger, hvorav minst 30 prosent av lesingen kom som følge av lenker fra Facebook.

Vi har ikke hatt noen lignende feil i leksikonet tidligere: Kvalitetssikringrutinene våre hindrer vanligvis at slike feil blir publisert, men denne gangen sviktet vi.

Vi beklager!

Lille norske leksikon søker testklasser

Kjære lærer! 

Store norske leksikon er i gang med å utarbeide et enklere, mer skoletilpasset oppslagsverk. Det får navnet Lille norske leksikon, og nå trenger vi innspill fra de vi skal skrive for. 

Vi håper at du og dine elever vil være med å gjøre Lille norske leksikon til verdens beste kunnskapsnettsted for skoleelever i Norge, og alle i landet vårt som raskt vil sette seg inn i et tema.  

Takket være lærere, elever og studenter er snl.no Norges største nettsted for kunnskapsformidling med opptil 600 000 leste artikler per dag. Tekst og språk er imidlertid ikke tilpasset alle. Mange elever og lærere på både barne- og ungdomstrinnet bruker leksikonet, men ønsker seg enklere tekster. Vi ser behovet for et oppslagsverk som er tilgjengelig for flere med tydeligere forklaringer og enklere språk. Hovedmålgruppe for det nye verket blir de eldste elevene på mellomtrinnet, med fokus på 11-åringene. 

Til dette arbeidet søker vi nå etter testklasser over hele landet. Oppgaven vil være å lese artikler til Lille norske leksikon og vurdere om disse er enkle å forstå, og om man kan lære av dem. Elever i norsk skole har uvurderlig kompetanse på nettopp å være elever, og vet hva som skal til for at en tekst kan lære dem noe. Deres bidrag vil være en unik mulighet til å påvirke oppslagsverk på nett som digital læringsressurs, og gå gjennom sentrale temaer som kildekritikk, faglig kvalitetssikring og faktaformidling.  

Klasser på 5., 6. og 7. trinn kan, sammen med læreren sin, søke om å få være testklasse. I januar/februar får klassene tilgang til et testopplegg og vurderingskriterier. I løpet av våren og sommeren skal vi bruke innspillene til å forbedre både innhold og tekniske løsninger for Lille norske leksikon. Elevbidragene skal synliggjøres i de publiserte leksikonartiklene. 

Se vedlagt stillingsutlysning du kan presentere for elevene. Den finnes også som video på vår leksikonblogg. 

Klikk her for søknadskjema (åpnes i ny fane)

Søknadsfrist: 6. januar 2023

Hvis klassen vil søke og du ikke har google-konto, eller har andre spørsmål kontant redaksjonen på lille@snl.no  

Les mer om Lille norske leksikon: https://meta.snl.no/Om_Lille_norske_leksikon

Følg oss på Facebook:  https://www.facebook.com/storenorskeleksikon

Meld deg inn i Facebookgruppa SNL Skole:  https://www.facebook.com/groups/snl.skole 

Hvis du bare vil følge utviklingen av Lille norske kan du melde deg på vårt nyhetsbrev her:

SNL sin personvernerklæring

Jusleksikon.no blir del av Store norske leksikon

Store norske leksikon har overteke nettstaden Jusleksikon.no, og kjem til å integrere innhaldet i Store norske leksikon. Overtakinga er del av ei større satsing på å forbetre og utvide juss-innhaldet i SNL.

Jusleksikon.no vart starta av Fredrik Ljone i 2012. Det er eit omfattande oppslagsverk med sentrale omgrep frå heile det juridiske fagområdet. Ambisjonane i prosjektet var å sikre fri tilgang til juridisk informasjon for å sikre rettstryggleik, i tillegg til å gjere jussen meir tilgjengeleg, på ein strukturert og lett forståeleg måte. Det er ambisjonar som er samanfallande med SNLs.

Jusleksikon.no har 2302 artiklar, som no vil bli gjennomgått og kvalitetssikra av juristar som er knytte til SNL, før dei blir publiserte på snl.no. Artiklane i Jusleksikon.no vil bli omdirigerte til snl.no når vi har ferdigstilt importen.

Det juridiske innhaldet i SNL har for varierande kvalitet i dag, og det er svært mange omgrep som ikkje er dekte. Juss er no eitt av dei høgast prioriterte områda i SNL, og innhaldet vil bli kraftig utvida i løpet av dei neste par åra. Overtakinga av Jusleksikon.no er ein del av denne satsinga.

Digitalt kurs for nye fagansvarlige

Tirsdag 22. november klokka 15.15-16.00 inviterer vi til et digitalt kurs om å skrive i SNL.

Kurset er ment for nye fagansvarlige, men kan også være nyttig for bidragsytere som har vært med en stund.

Vi vil blant annet komme inn på fagansvarlig-rollen, hvordan man oppdaterer artikler og hvordan en god leksikonartikkel skal se ut. Det vil bli et eget møte om bilder på et senere tidspunkt.

Påmeldingsfrist fredag 18. november.

Meld deg på her: Påmelding

Lenke til møtet (Zoom)

Kva bør Lille norske leksikon heite på nynorsk?

Neste haust lanserer vi Lille norske leksikon, eit nytt leksikon med lettlesne tekstar. Det nye leksikonet skal ha artiklar på ei blanding av nynorsk og bokmål, og bør ha både eit nynorsknamn og eit bokmålsnamn. Men bør det heite Lille eller Vesle?

Lille norske leksikon skal vere eit verk med kortare og enklare tekstar. Primærmålgruppa er barn, men det vil òg vere bra for folk som treng enklare tekstar å lese. Leksikonet skal vere på ei blanding av nynorsk og bokmål, nokre artiklar vil vere på nynorsk og andre på bokmål. Vi har forkasta å lage parallellutgåver (altså at ein kan velje mellom nynorsk og bokmål i alle artiklar) fordi det er svært arbeidskrevjande å lage og fordi den offentlege språkpolitikken no tilseier at alle bør møte både nynorsk og bokmål i kvardagen.

Litle norske leksikon: Namnet er relativt likt bokmålsnamnet, det er lett å forstå at det berre er ein variant av det same namnet og at det er snakk om eitt verk. Men «Litle» er ikkje det heilt beste nynorskordet, det er relativt dialektalt og blir av mange rekna som vestnorsk.

Vesle norske leksikon: Namnet er ganske ulike bokmålsnamnet, og det er vanskelegare å forstå at det er snakk om at det er eitt verk som har to namn. «Vesle» er eit flott nynorskord, men på bokmål kan det ha litt nedlatande konnotasjonar, som er dumt når vi skal lage eit verk som er på ei blanding av nynorsk og bokmål.

Leksikontreff ved NMBU 23. november

Onsdag 23. november kommer Store norske leksikon til NMBU for å rekruttere flere til å skrive i leksikonet. Det er gøy å formidle, og arbeidet kan fint tilpasses andre ting du holder på med. Er du forsker og nysgjerrig på leksikonskriving? Kom og møt oss!

Samlingen finner sted i VitenTeatret i Vitenparken. Det blir faglig påfyll, gode samtaler og anledning til å stille spørsmål til redaksjonen og andre fagansvarlige.

Meld deg på samlingen her. Det er mulig å delta digitalt.

Store norske leksikon er et stort og mye lest nettsted. Opptil 3,5 millioner unike brukere er innom leksikonet hver måned. Leksikonet skrives og kvalitetssikres av 1000 tilknyttede fagfolk, hvor hovedtyngden er forskere ved et av universitetene.

Er du …

 • en som allerede bidrar …
 • nysgjerrig på om leksikonskriving kunne vært noe for deg … 
 • eller bare generelt er interessert i forskningsformidling til et bredt publikum?

Vi ser fram til å møte folkene våre ved NMBU. Møtet er åpent for alle fagfolk som ønsker å delta, så ta gjerne med en nysgjerrig kollega! Studenter er også velkomne!

Du kan delta på bare deler av programmet dersom du ønsker det.

Program

 • Kl.11.00–12.00: VitenTeatret, Vitenparken, Campus Ås
  • Prorektor for forskning og innovasjon Finn-Arne Weltzien ønsker velkommen
  • Innlegg om SNL ved sjefredaktør Erik Bolstad (SNL)
  • Odd Vangen  og Kathrine Frey Frøslie, begge NMBU, forteller om å være fagansvarlig i SNL
 • Kl. 12.15–13.00: Lunsj og mingling
 • Kl. 13.00–14.00: Hvordan lage leksikon? Praktisk informasjon som passer for både nye/potensielle fagansvarlige og eksisterende fagansvarlige.

Påmelding:

Meld deg på via dette skjemaet: https://forms.gle/GsaPyyn83urkZRM96

Leksikontreff ved HVL 9. november

Onsdag 9. november kjem SNL til Høgskulen på Vestlandet for å rekruttere fleire til å skrive i leksikonet. Det er gøy å formidle, og arbeidet kan fint tilpassast andre ting du held på med. Er du forskar og nysgjerrig på leksikonskriving? Kom og møt oss!

Samlinga finn sted i Fyrrommet KV1, Campus Bergen. Det blir fagleg påfyll, gode samtalar og høve til å stille spørsmål til redaksjonen og andre fagansvarlege.

Meld deg på samlinga her. Det er mogleg å delta digitalt.

Store norske leksikon er ein stor og mykje lest nettstad. Opptil 3,5 millionar unike brukarar er innom leksikonet kvar månad. Leksikonet blir skrive og blir kvalitetssikra av 1000 tilknytta fagfolk, der hovudtyngda er forskarar ved eit av universiteta.

Me ser fram til å møte folka våre ved Høgskulen på Vestlandet. Møtet er ope for alle fagfolk som ønskjer å delta, så ta gjerne med ein nysgjerrig kollega! Studentar er òg velkomne!

Er du …

 • ein som allereie bidreg …
 • nysgjerrig på om leksikonskriving kunne vore noko for deg … 
 • eller berre generelt er interessert i forskingsformidling til eit breitt publikum?

Program

 • Fyrrommet KV1, Campus Bergen, kl. 11–12:
  • Velkomst ved prorektor for forskning, Gro Anita Fonnes Flaten (HVL),
  • Innlegg om SNL ved sjefredaktør Erik Bolstad (SNL)
  • Kva vil det seie å vere fagansvarleg? Ved redaksjonssjef Ola Nordal (SNL)
 • Kl. 12 – 13: Lunsj og mingling

Påmelding:

Meld deg på via dette skjemaet: https://forms.gle/bPttwqWDeDPMzz6Y8

Leksikontreff ved UiT 11. november

Fredag 11. november kommer vi til UiT Norges arktiske universitet for å rekruttere flere til å skrive i leksikonet. Det er gøy å formidle, og arbeidet kan fint tilpasses andre ting du holder på med. Er du forsker og nysgjerrig på leksikonskriving? Kom og møt oss!

Samlingen finner sted i Møterom Hiet i administrasjonsbygget i Tromsø. Det blir faglig påfyll, gode samtaler og mulighet til å stille spørsmål til både redaksjonen og andre fagansvarlige. Vi spanderer lunsj.

Du kan delta på bare deler av programmet dersom du ønsker det.

Meld deg på samlingen

Store norske leksikon er et stort og mye lest nettsted. Opptil 3,5 millioner unike brukere er innom leksikonet hver måned. Leksikonet skrives og kvalitetssikres av 1000 tilknyttede fagfolk, hvor hovedtyngden er forskere ved et av universitetene.

Store norske leksikon er skrevet av fagfolk på universitetene. Vi har allerede mange fagansvarlige ved UiT, og ser fram til å møte alle som har tid til å delta på leksikonsamlingen. Ta gjerne med en nysgjerrig kollega!

Møtet er åpent for alle fagfolk som ønsker å delta. Studenter er også velkomne!

Er du

 • en som allerede bidrar …
 • nysgjerrig på om leksikonskriving kunne vært noe for deg … 
 • eller bare generelt er interessert i forskningsformidling til et bredt publikum?

Program

 • Kl. 11–12: Leksikonsamling
  • Åpning ved Camilla Brekke, prorektor for forskning og utvikling UiT
  • Erik Bolstad, sjefredaktør SNL: Kunnskapsberedskap og mobilisering
  • Torjer A. Olsen, leder for Senter for samiske studier:
   Fra forskning til formidling om samiske tema: perspektiv, ståsted og institusjonelt ansvar
 • Kl. 12 – 13: Lunsj og mingling
 • Kl. 13 – 14: Hvordan lage leksikon? Praktisk informasjon som passer for både nye  bidragsytere og erfarne fagansvarlige.

Påmelding

Meld deg på via dette skjemaet: https://forms.gle/bfXWiSqja8vsm2H97

Flere av SNLs redaktører vil være ved UiT både 10. og 11. november, så det er mulig å avtale individuelle møter hvis det er aktuelt.

Delta digitalt

Lenke til møtet: Leksikontreff ved UiT 11. november

SNL leter etter forfattere og fagmedarbeidere på MEDISIN

Store norske leksikon holder på med en satsing på medisin og trenger flere til å skrive og kvalitetssikre artikler. 

Har du klinisk- og/eller forskningsbakgrunn fra medisin eller tilgrensende fagområder på minimum masternivå, et engasjement for formidling og kunne tenke deg å bidra til leksikonet i større eller mindre omfang ut året? Da er dette kanskje noe for deg! Arbeidet honoreres.

Vi trenger flinke folk til to typer oppgaver:

 • Å skrive nye artikler fra bunnen av
 • Å gjennomgå eksisterende artikler

Vi trenger primært folk med kompetanse til å jobbe med følgende felter:

 • Hjerte- og karsykdommer (Spesielt rytme- og ledningsforstyrrelser, aterosklerose og iskemiske hjertesykdommer, klaffesykdommer og hjerte- og karundersøkelser
 • Kreft (Spesielt kreftbehandling og kreft hos barn)
 • Geriatri
 • Ernæring

Om du har fagkompetanse på noen av de nevnte felter, synes dette høres spennende ut og har anledning til å bidra ut 2022, på heltid eller deltid, vil vi gjerne høre fra deg. 

Vi legger stor vekt på at artiklene våre skal være tilgjengelige for allmennheten, og skoleelever er en stor og viktig brukergruppe. Det er derfor viktig at du kan skrive enkelt og klart. Alt som skrives vil bli sett på og kvalitetssikret, og du vil få hjelp og tilbakemeldinger ved behov.

Honorering
SNL betaler honorar etter NFFOs satser.

Meld din interesse
Hvis dette høres interessant ut, ta kontakt med medisinsk redaktør Line Marie Berteussen på line@snl.no eller: 

 • SNL-redaksjonen på e-post: redaksjonen@snl.no
 • Instagram: @storenorske 
 • Facebook: Store norske leksikon

Vi rekrutterer fortløpende, og ser frem til å høre fra deg så snart som mulig!

SNL leter etter forfattere og fagmedarbeidere i JUS

Store norske leksikon holder på med en satsing på jus og rettshistorie og trenger flere til å skrive og kvalitetssikre artikler. 

Har du forskningsbakgrunn fra jus eller rettshistorie eller er jusstudent på masternivå (4. eller 5. studieår), har et engasjement for formidling og kan bidra til leksikonet ut året? Da er dette kanskje noe for deg! Arbeidet honoreres.

Vi trenger flinke folk til to typer oppgaver:

 • Å skrive nye artikler fra bunnen av (egner seg for deg som har forskningsbakgrunn innen jus og rettshistorie)
 • Å gjennomgå eksisterende artikler (egner seg for jusstudenter på masternivå og liknende)

Vi har to prioriterte områder: 

 • Alle norske lover skal få egne artikler i Store norske leksikon. Artiklene skal forklare innholdet i lovene og gi en kontekst for når og hvordan de ble vedtatt.
 • Sentrale juridiske ord og uttrykk skal få egne artikler i Store norske leksikon.

Om du har denne bakgrunnen, synes dette høres spennende ut og har anledning til å bidra ut 2022, på heltid eller deltid, vil vi gjerne høre fra deg. 

Vi legger stor vekt på at artiklene våre skal være tilgjengelige for allmennheten, og skoleelever er en stor og viktig brukergruppe. Det er derfor viktig at du kan skrive enkelt og klart. Alt som skrives vil bli sett på og kvalitetssikret, og du vil få hjelp og tilbakemeldinger ved behov. 

Honorering
SNL betaler honorar etter NFFOs satser.

Meld din interesse
Hvis dette høres interessant ut, ta kontakt med jusredaktør Mina Hennum Mohseni på mina@snl.no eller: 

 • SNL-redaksjonen på e-post: redaksjonen@snl.no
 • Instagram: @storenorske 
 • Facebook: Store norske leksikon

Vi rekrutterer fortløpende, og ser frem til å høre fra deg så snart som mulig!