SNL leter etter forfattere og fagmedarbeidere i JUS

Store norske leksikon holder på med en satsing på jus og rettshistorie og trenger flere til å skrive og kvalitetssikre artikler. 

Har du forskningsbakgrunn fra jus eller rettshistorie eller er jusstudent på masternivå (4. eller 5. studieår), har et engasjement for formidling og kan bidra til leksikonet ut året? Da er dette kanskje noe for deg! Arbeidet honoreres.

Vi trenger flinke folk til to typer oppgaver:

  • Å skrive nye artikler fra bunnen av (egner seg for deg som har forskningsbakgrunn innen jus og rettshistorie)
  • Å gjennomgå eksisterende artikler (egner seg for jusstudenter på masternivå og liknende)

Vi har to prioriterte områder: 

  • Alle norske lover skal få egne artikler i Store norske leksikon. Artiklene skal forklare innholdet i lovene og gi en kontekst for når og hvordan de ble vedtatt.
  • Sentrale juridiske ord og uttrykk skal få egne artikler i Store norske leksikon.

Om du har denne bakgrunnen, synes dette høres spennende ut og har anledning til å bidra ut 2022, på heltid eller deltid, vil vi gjerne høre fra deg. 

Vi legger stor vekt på at artiklene våre skal være tilgjengelige for allmennheten, og skoleelever er en stor og viktig brukergruppe. Det er derfor viktig at du kan skrive enkelt og klart. Alt som skrives vil bli sett på og kvalitetssikret, og du vil få hjelp og tilbakemeldinger ved behov. 

Honorering
SNL betaler honorar etter NFFOs satser.

Meld din interesse
Hvis dette høres interessant ut, ta kontakt med jusredaktør Mina Hennum Mohseni på mina@snl.no eller: 

  • SNL-redaksjonen på e-post: redaksjonen@snl.no
  • Instagram: @storenorske 
  • Facebook: Store norske leksikon

Vi rekrutterer fortløpende, og ser frem til å høre fra deg så snart som mulig!