SNL leter etter forfattere og fagmedarbeidere i NÆRINGSLIV OG ØKONOMI

Er du masterstudent, stipendiat eller har forskningbakgrunn innen fagfeltene næringsliv og/eller økonomi? Har du også et engasjement for formidling og kan bidra til leksikonet ut året, er dette kanskje noe for deg! Arbeidet honoreres. 

I kategoriene næringsliv og økonomi trenger vi hjelp med redigering, utvidelser og faglig kvalitetssikring av artikler i kategoriene: 

  1. Makroøkonomi
  2. Samfunnsøkonomi
  3. Mikroøkonomi
  4. Næringsliv
  5. Bedriftsøkonomi

Om du har denne bakgrunnen, synes dette høres spennende ut og har anledning til å bidra ut 2022, på enten deltid eller fulltid, vil vi gjerne høre fra deg. 

Vi legger stor vekt på at artiklene våre skal være tilgjengelige for allmennheten, og skoleelever er en stor og viktig brukergruppe. Det er derfor viktig at du kan skrive enkelt og klart. Alt som skrives, vil bli sett på og kvalitetssikret av minst én redaktør, og du vil få hjelp og tilbakemeldinger ved behov. 

Honorering

SNL betaler honorar etter NFFOs satser.

Meld din interesse

Hvis dette høres interessant ut, ta kontakt med  Tomaris Semet, redaktør for økonomi og næringsliv, på semet@snl.no eller: 

  • SNL-redaksjonen på e-post: redaksjonen@snl.no
  • Instagram: @storenorske 
  • Facebook: Store norske leksikon

Vi rekrutterer fortløpende, og ser frem til å høre fra deg så snart som mulig!