SNL leter etter forfattere og fagmedarbeidere på MEDISIN

Store norske leksikon holder på med en satsing på medisin og trenger flere til å skrive og kvalitetssikre artikler. 

Har du klinisk- og/eller forskningsbakgrunn fra medisin eller tilgrensende fagområder på minimum masternivå, et engasjement for formidling og kunne tenke deg å bidra til leksikonet i større eller mindre omfang ut året? Da er dette kanskje noe for deg! Arbeidet honoreres.

Vi trenger flinke folk til to typer oppgaver:

  • Å skrive nye artikler fra bunnen av
  • Å gjennomgå eksisterende artikler

Vi trenger primært folk med kompetanse til å jobbe med følgende felter:

  • Hjerte- og karsykdommer (Spesielt rytme- og ledningsforstyrrelser, aterosklerose og iskemiske hjertesykdommer, klaffesykdommer og hjerte- og karundersøkelser
  • Kreft (Spesielt kreftbehandling og kreft hos barn)
  • Geriatri
  • Ernæring

Om du har fagkompetanse på noen av de nevnte felter, synes dette høres spennende ut og har anledning til å bidra ut 2022, på heltid eller deltid, vil vi gjerne høre fra deg. 

Vi legger stor vekt på at artiklene våre skal være tilgjengelige for allmennheten, og skoleelever er en stor og viktig brukergruppe. Det er derfor viktig at du kan skrive enkelt og klart. Alt som skrives vil bli sett på og kvalitetssikret, og du vil få hjelp og tilbakemeldinger ved behov.

Honorering
SNL betaler honorar etter NFFOs satser.

Meld din interesse
Hvis dette høres interessant ut, ta kontakt med medisinsk redaktør Line Marie Berteussen på line@snl.no eller: 

  • SNL-redaksjonen på e-post: redaksjonen@snl.no
  • Instagram: @storenorske 
  • Facebook: Store norske leksikon

Vi rekrutterer fortløpende, og ser frem til å høre fra deg så snart som mulig!