Leksikontreff ved UiS 19. oktober

Store norske leksikon er skrevet av fagfolk på universitetene. Onsdag 19. oktober kommer vi til Jernaldergården ved Universitetet i Stavanger for å rekruttere flere til å skrive i leksikonet. Det er gøy å formidle, og arbeidet kan fint tilpasses andre ting du holder på med. Er du forsker og nysgjerrig på leksikonskriving? Kom og møt oss!

Meld deg på samlingen

Store norske leksikon er et stort og mye lest nettsted. Opptil 3,5 millioner unike brukere er innom leksikonet hver måned. Leksikonet skrives og kvalitetssikres av 1000 tilknyttede fagfolk, hvor hovedtyngden er forskere ved et av universitetene.

Vi har allerede mange fagansvarlige ved Universitetet i Stavanger, og ser fram til å møte alle som har tid til å delta på leksikonsamlingen. Ta gjerne med en nysgjerrig kollega!

Møtet er åpent for alle fagfolk som ønsker å delta. Studenter er også velkomne!

Er du

  • en som allerede bidrar …
  • nysgjerrig på om leksikonskriving kunne vært noe for deg … 
  • eller bare generelt er interessert i forskningsformidling til et bredt publikum …

Du inviteres du til en samling i Jernaldergården UiS. Det blir faglig påfyll, gode samtaler og mulighet til å stille spørsmål til både redaksjonen, men også til andre fagansvarlige.

Program:
Kl. 11–12: Jernaldergården: Åpning ved Rune Dahl Fitjar (prorektor UiS),  Erik Bolstad (SNL) om kunnskapsberedskap og mobilisering, Janne Stigen Drangsholt og Kjersti Lundetræ, begge UiS-forskere, om hvordan det er å være fagansvarlig i leksikonet og SNLs betydning for kunnskapsformidling.
Kl. 12 – 13: Lunsj og mingling
Kl. 13 – 14: Faglig samling for fagansvarlige og leksikoninteresserte: Hvordan lage leksikon? Praktisk informasjon som passer for både nye  bidragsytere og erfarne fagansvarlige.
Kl. 18: Øst på Storhaug: Leksikonøl

Du kan delta på bare deler av programmet dersom du ønsker det.

Påmelding:
Meld deg på via dette skjemaet 

Flere av SNLs redaktører vil være ved UiS både 19. og 20. oktober, så det er mulig å avtale individuelle møter hvis det er aktuelt.

Jernaldergården, UiS. Foto: Ukjent/UiS