Jusleksikon.no er blitt del av Store norske leksikon!

I 2022 overtok Store norske leksikon nettstedet Jusleksikon.no, og artiklene i Jusleksikon.no blir nå omdirigert til snl.no. Innholdet fra Jusleksikon.no er blitt oppdatert, kvalitetssikret og er nå integrert i SNL. Overtakelsen er del av SNLs satsning på å forbedre og utvide innholdet vi har om juss.

Jusleksikon.no ble startet av Fredrik Ljone i 2012. Det var et omfattende oppslagsverk med 2302 artikler om sentrale begreper fra hele det juridiske fagområdet. Ambisjonene i prosjektet var å sikre fri tilgang til juridisk informasjon for å sikre rettssikkerhet, i tillegg til å gjøre jussen mer tilgjengelig, på en strukturert og lett forståelig måte. Dette er ambisjoner som er veldig like SNLs mål.

Allerede før overtakelsen av Jusleksikon.no hadde SNL flere tusen artikler om juss, og vi kommer til å fortsette satsningen på juridisk innhold. Vi er i gang med å få på plass artikler om alle norske lover, og vi har en liste med flere tusen juridiske ord og uttrykk som vi kommer til å lage ordforklaringer til.

Juss kan være vanskelig å forstå, men nå gjør vi et virkelig løft for å gjøre det enklere!