Nye artikkeltyper

Artiklene i SNL har ulike artikkeltyper. Artikkeltypene påvirker faktaboksene og visningen av artiklene. I mai kom det en rekke nye artikkeltyper, som første del av et prosjekt for å gjøre større designtilpassinger for ulikt innhold.

Denne informasjonen er først og fremst skrevet for fagansvarlige og forfattere i SNL. Informasjonen er mindre relevant for andre.

Du kan se hvilken artikkeltype en artikkel har når du er logget inn i leksikonet (og har rettigheter til å endre en artikkel). Artikkeltypene er det siste valget i artikkelredigeringsmenyen på toppen av sidene.

Hvorfor flere artikkeltyper?

Fram til nå har det vært ca 10 ulike artikkeltyper i leksikonet. I løpet av de neste årene regner vi med at det blir langt, langt flere. Artikkeltypene vil bli brukt til flere formål:

 • Tilpasse designet til innholdet i større grad enn i dag. Et enkelt eksempel er å lettere kunne vise utbredelseskart for fuglearter sammen med annen tabellinformasjon.
 • Identifisere artikler som er egnet for automatisert oppdatering. Et eksempel her er å plukke ut artikler om norske virksomheter med organisasjonsnummer, der informasjon om nøkkelpersoner kan oppdateres automatisk.
 • Struktur og orden: Alle artikler i SNL hører til i en kategori, som gir en hierarkisk og oversiktlig inndeling av leksikonet. Artikkeltypene er et annet aspekt, der for eksempel alle biografier er entydig identifiserbare på tvers av 12 000 kategorier.

Artikkeltyper i dag

Per nå er det rundt 50 artikkeltyper i SNL. De mest relevante er:

 • Vanlig artikkel (brukes til «alt annet»)
 • Person (biografi)
 • Norsk organisasjon, bedrift e.l.
 • Utenlandsk organisasjon, bedrift e.l.

Geografi m.m.

 • Land
 • Norsk kommune/fylke
 • By/tettsted i Norge
 • Administrativt nivå / delstat / region utenfor Norge
 • By/tettsted utenfor Norge
 • Elv
 • Fjell
 • Øy
 • Innsjø
 • Hav
 • Annet geografisk sted/område

Biologi

 • Taksonomisk nivå (biologi)
 • Art (biologi)
 • Kulturplanter

Kultur og samfunn

 • Lov/forskrift
 • Språk (enkeltspråk)
 • Språkfamilie
 • Personnavn
 • Kunstverk
 • Bokverk
 • Byggverk
 • Musikkverk, sang eller liknende
 • Gruppe, band eller liknende
 • Bunad/folkedrakt
 • Scenekunst (teater, opera, musikal etc)
 • Film

Natur m.m.

 • Grunnstoff
 • Mineral
 • Bergart
 • Kjemisk forbindelse
 • Konstant/enhet
 • Partikkel (fysikk)
 • Planet
 • Astronomisk objekt (stjerne, asteroide etc.)
 • Romsonde/satellitt