SNL tar turen nordover

Er du forsker ved Nord universitet (Campus Bodø) og ønsker å dele kunnskapen din? Vi har bruk for deg!

Store norske leksikon fortsetter norgesturneen, og torsdag 30. mars er turen kommet til Nord universitet. Foruten å holde kontakten med Nord som medlemsorganisasjon i SNL, er målet med besøket å knytte flere fagansvarlige til SNL.

Fjoråret ble et hyggelig år i så måte, med et generelt oppsving. Like før jul passerte det totale antallet fagansvarlige 1100, og siden er det kommet enda noen til. 

Alle er velkomne!

Det er likevel plass til flere! Til tross for økningen er det mange ledige kategorier og ikke minst store kategorier som kan ha godt av å bli delt opp.

Vi går derfor ikke ut med noen spesielle ønsker med tanke på hva slags forskningsfelt vi ønsker å rekruttere fra. Er du motivert for å bidra til leksikonet, er du velkommen. Vi har plass til alle!

I dag er det 19 fagansvarlige i SNL som er tilknyttet Nord universitet. Til sammen har disse ansvar for 1 971 artikler fordelt på 275 fagområder. Vi setter stor pris på arbeidet disse fagfolkene legger ned for leksikonet, men ønsker at de skal bli flere. Andelen fra Universitet i Oslo og NTNU er i overkant stor, og vi ønsker større bredde blant fagfolkene og på den måten tilgang til fagmiljøer også utenfor de største universitetene.

Folkeopplysning

Det er også verdt å nevne at SNL er en stor arena for forskningsformidling med opptil 3,5 millioner unike brukere i måneden. Leksikonet er også flittig brukt som kunnskapskilde i ungdomsskole og videregående – bedre kanal for folkeopplysning finner du ikke!

Leksikontreffet finner sted i Handelshøyskole-bygget, i andre etasje, rom A 254. Det begynner kl 11.00 med et velkomstinnlegg av prorektor for forskning og utvikling, Ketil Eiane. Deretter holder SNLs sjefredaktør Erik Bolstad en presentasjon av Store norske leksikon og arbeidet der. 

Meld deg på her!