Nynorskleksikonet SNL

SNL har no nådd tre viktige milepælar i satsinga på meir nynorsk i leksikonet: Det er no over 20 000 artiklar på nynorsk, det er meir enn 100 nynorskartiklar i kvar einaste hovudkategori, og i tekstmengd er no SNL eit større nynorskleksikon enn det Allkunne var.

Allkunne var eit nettleksikon som vart gjeve ut av Nynorsk kultursentrum. I 2020 tok Nynorsk kultursentrum kontakt for å få til eit samarbeid der SNL tok over delar av innhaldet frå Allkunne. Ambisjonen var å få fleire til å lese det gode innhaldet frå Allkunne, og at fleire skulle lese nynorsk. I 2021 og 2022 vart mange artiklar frå Allkunne overført til SNL.

SNL er blitt større enn Allkunne!

Det var 25 000 artiklar i Allkunne, så i tal artiklar er det framleis færre nynorskartiklar i SNL enn det det var i Allkunne. Men vi er på god veg: på 3,5 år har vi fått 18 000 fleire nynorskartiklar i leksikonet.

Men i tekstmengd er det no faktisk meir nynorsk i SNL enn det det var i Allkunne. Mange av artiklane i Allkunne var svært korte. I sum var artiklane i Allkunne på 23 938 719 teikn. Ved årsskiftet var nynorskartiklane i SNL på til saman 25 811 020 teikn. Det er no altså 7 prosent meir nynorsk i SNL enn det var i Allkunne.

6,2 millionar lesingar av nynorskartiklar i 2023

Lesing av nynorskartiklar i SNL

Målet for samarbeidet med Nynorsk kultursentrum er å få fleire til å lese nynorsk, og det har vi fått til: I 2023 vart nynorskartiklane lesne 6,2 millionar gongar, og den gode veksten frå tidlegare år held fram.

Mest lesne nynorskartiklar

 1. stjerneteikn
 2. hinduisme
 3. Land i Europa
 4. svartedauden
 5. Ivar Aasen
 6. norsk språkhistorie
 7. Jon Fosse
 8. Odvar Nordli
 9. energi
 10. Jesus
 11. norrønt
 12. nynorsk
 13. dialekter i Noreg
 14. hjernen
 15. Immanuel Kant
 16. Fadervår
 17. Nelson Mandela
 18. ikkje-binær
 19. elveblest
 20. bunadskategoriar
 21. protestantisme
 22. tungtvannsaksjonene
 23. Wall Street-krakket i 1929
 24. dampmaskin
 25. pride
 26. SWOT-analyse
 27. femfaktormodellen
 28. gresk alfabet
 29. karbon
 30. vann
 31. Sápmi
 32. urnordisk
 33. norsk alfabet
 34. Hellas
 35. Trygve Bratteli
 36. molekyl
 37. dialekt
 38. næringskjede
 39. Allkunne
 40. kjemisk reaksjon
 41. Grunnlova
 42. hamstrings
 43. hydrogen
 44. norsk julemat
 45. Einar Førde
 46. mellomnorsk
 47. Kina
 48. furu
 49. samnorsk
 50. anafylaktisk sjokk

Lesetips: Dei beste artiklane på nynorsk i SNL