Rekordlesing av SNL i 2023

Det er verkeleg inspirerande å sjå på lesartala for snl.no i 2023. Artiklane i leksikonet vart lesne 114 millionar gongar i løpet av året, noko som er ny rekord. Vi har heller aldri hatt fleire fagansvarlege (1183) eller fleire forfattarar (5270).

Unike brukarar i månaden gjekk ned med 2 %. Dette har nok fyrst og fremst med at iOS-telefonar ikkje lar seg måle like godt som tidlegare. Talet økter (besøk) auka 8 % og tal lesne artiklar (sidevisningar) med 7 %.

Vi oppdaterte 41 639 artiklar i løpet av 2023. I snitt er dette 114 oppdaterte artiklar per dag, som vi er svært nøgde med. Dette er likevel berre halvparten av 2020, då det store prosjektet var å gå gjennom alle artiklane i heile leksikonet. I 2020 oppdaterte vi 82 000 artiklar, det hadde vi aldri klart utan at det var pandemi og nedstenging – la det aldri skje igjen 🙂

Mest lesne artiklar per månad

Dei mest lesne artiklane per månad er som vanleg dominert av skuleelevar og nyheiter. På kategorinivå ser vi eit heilt anna bilete: Her er medisin absolutt mest lese, med historie og samfunnsstoff på dei neste plassane.

Stjerneteikn er vi eigentleg veldig usikre på kvifor er så mykje lese. Artikkelen segla opp på toppen av mest lese-lista i fjor, utan nokon eigentleg grunn. Det same gjeld narssistisk personlegheitsforstyrring, som vart mykje lese på slutten av Donald Trumps presidentperiode, og så berre blitt liggjande på mest lese-lista etter det.

Ricin vart mykje lese i juni fordi politiet arresterte ein ungdom i Oslo som lagde ricin i ei vanleg leilegheit.

«Makta» førte til dobling i lesing av politikk-artiklar

TV-serien Makta har hatt verkeleg uventa stor verknad på lesinga av ein del innhald i SNL. Artiklane i kategorien «Norsk politikk og offentlig forvaltning» har for eksempel gått frå å bli lese 461 000 gongar i 2022 til over millionen i 2023.

Topp 5 i «Norsk politikk og offentlig forvaltning» i 2023:

 1. Reiulf Steen
 2. Odvar Nordli
 3. Gro Harlem Brundtland
 4. Arbeiderpartiet
 5. kommunestyre- og fylkestingsvalg

Seksdobling i lesing av artiklar om Israel og Palestina

Når det er krig og konflikt er det mange som treng bakgrunnsinformasjon for å forstå kva som skjer. Artiklane om Israel og Palestina er alltid mykje lesne, men i 2023 auka lesinga verkeleg dramatisk. Desse artiklane vart lesne 600 000 gongar, i hovudsak frå oktober til november.

Topp 10 mest lesne artiklar om Israel og Palestina:

 1. Hamas
 2. Palestina
 3. Israels historie
 4. Palestinas historie
 5. Israel
 6. Opprettelsen av staten Israel
 7. Vestbredden
 8. Gaza
 9. Palestinakrigen
 10. Jerusalem

Vi er òg svært nøgde med å ha fått omsett Hamas» prinsipprogram til norsk. Det har ikkje vore tilgjengeleg på norsk tidlegare. Prinsipprogrammet seier mykje om kva som er dei politiske ambisjonane til organisasjonen.

100 mest lesne artiklar i 2023

 1. stjerneteikn
 2. første verdenskrig
 3. narsissistisk personlighetsforstyrrelse
 4. islam
 5. andre verdenskrig
 6. Den franske revolusjon
 7. buddhisme
 8. jødedom
 9. hinduisme
 10. den kalde krigen
 11. kristendom
 12. samer
 13. den industrielle revolusjon
 14. Vietnamkrigen
 15. opplysningstiden
 16. Beauforts vindskala
 17. Adolf Hitler
 18. Holocaust
 19. periodesystemet
 20. De ti bud
 21. Land i Europa
 22. nazisme
 23. fascisme
 24. svartedauden
 25. Norge under andre verdenskrig
 26. velferdsstat
 27. bukspyttkjertelen
 28. Alta-saken
 29. kommunisme
 30. fotosyntese
 31. Norge
 32. Hamas
 33. Reiulf Steen
 34. demokrati
 35. maktfordelingsprinsippet
 36. ricin
 37. middelalderen
 38. samenes historie
 39. realisme (litteratur)
 40. Ivar Aasen
 41. Romerriket
 42. Henrik Ibsen
 43. kvener
 44. vikingtiden
 45. drivhuseffekten
 46. fornorskingspolitikk
 47. perlemorskyer
 48. planeter
 49. modernisme (litteratur)
 50. renessansen
 51. Versailles-traktaten
 52. etikk
 53. norsk språkhistorie
 54. parlamentarisme
 55. Jehovas vitner
 56. Den russiske revolusjon
 57. nervesystemet
 58. den ortodokse kirke
 59. norrøn mytologi
 60. sosialisme
 61. revmatiske sykdommer
 62. Koreakrigen
 63. Sokrates
 64. Cubakrisen
 65. sionisme
 66. borderline personlighetsforstyrrelse
 67. tabell over store tall
 68. platetektonikk
 69. Berlinmuren
 70. samisk
 71. liberalisme
 72. islams fem søyler
 73. Jon Fosse
 74. sikhisme
 75. nasjonalromantikken
 76. NEWS (National Early Warning Score)
 77. samisk religion
 78. reformasjonen
 79. nasjonalisme
 80. Olav den hellige
 81. nevropati
 82. Odvar Nordli
 83. Ja, vi elsker dette landet
 84. den amerikanske uavhengighetskrigen
 85. Fosen-saken
 86. energi
 87. Alzheimers sykdom
 88. Midtøsten-konflikten
 89. katt
 90. Norges største byer
 91. Slaget om Narvik
 92. DNA
 93. Buddha
 94. Kristoffer Columbus
 95. Auschwitz
 96. imperialisme
 97. NATO
 98. Alexander Kielland-ulykken
 99. rasisme
 100. Gro Harlem Brundtland

Oppdateringsstatus og kvalitet

85 prosent av artiklene i SNL er blitt oppdatert de siste fire årene. I 2021 fullførte vi gjennomgangen av de uoppdaterte artiklene vi overtok fra papirleksikonet, et enormt prosjekt som tok flere år. Mange artikler vil nå ikke trenge oppdatering på mange år (typisk ordforklaringer og grunnleggende konsepter), mens andre krever oppdatering flere ganger i året.

20 739 artikler (11 %) er merket med at de trenger gjennomgang. Dette er altså artikler vi ikke er fornøyde med av ulike grunner: De kan være utdaterte, for korte, inneholde feil, eller er artikler vi har høyere ambisjoner for. Når én av disse artiklene er fikset, oppdager vi som regel andre artikler som ikke er gode nok; så antall artikler som trenger gjennomgang pleier å ligge relativt konstant rundt 10 %.