Store norske stortingsvalg

Det er valg, og de mest leste artiklene i leksikonet akkurat nå er demokrati, Arbeiderpartiet og Høyre.

For å gjøre det lettere for skoleelever å finne frem til gode artikler om valget har vi laget en Skoleressurs for valget 2013. Den fungerer også godt for andre valginteresserte. Her kan du finne forklaringen på hva et utjevningsmandat er, lese en grundig biografi om Jens Stoltenberg og sette deg inn i Senterpartiets historie. Dessuten har vi pekere videre til historien om stemmerett for kvinner og Grunnlovens historie.

Vi jobber med å tilpasse språket i mange artikler slik at de blir lettere å lese. Flere artikler blir blant annet brukt av nettstedet minstemme.no, laget av senter for IKT i utdanningen. Vi jobber hele tiden med å gjøre artiklene så gode å lese som mulig og vi vil gjerne ha forslag til hvordan de kan bli bedre. Du kan legge inn forslag direkte i artiklene eller sende en mail til hovde@snl.no.

Godt valg og god lesning!

 
Mest leste artikler i uka som gikk
  1. Arbeiderpartiet
  2. Høyre
  3. Demokrati
  4. Senterpartiet
  5. Venstre
  6. Sosialistisk venstreparti
  7. Stortinget
  8. Fremskrittspartiet
  9. Kristelig folkeparti
  10. Sokrates (Noen leser også til Ex-phil)

La den rette komme inn

Hvor mye menneskeblod skal en mygg suge før den får plass i Store norske leksikon?

Innen dyreriket er det beskrevet ca. 1,35 millioner arter. 96 prosent av dem er virvelløse dyr. Hvordan velger leksikonet i mylderet?

Noen ganger er valget enkelt. Da entomolog Preben Ottesen begynte å skrive artikler om insekter i Store norske i 1986 var oppdraget å beskrive alle arter med norske navn, det vil si alle som sto oppført i et spesialnummer av tidsskriftet Fauna. Hadde arten et norsk navn var det sikkert viktig, og det var sikkert riktig. I senere år har den flittige Artsdatabanken gitt navn til så mange virvelløse dyr, at det ikke lenger duger som kriterium. 

Leksikonets redaksjon for virvelløse dyr har derfor satt seg fore å definere noen kriterier for hva som skal til for at et virvelløst dyr får sin egen leksikonartikkel:  

Nærhetskriteriet
Da professor Lauritz S. Sømme ble med på leksikonlaget og startet på sitt oppdateringsmaraton i 2011, begynte han med de krypene vi bryr oss mest om:  dyr som irriterer oss, som brennmaneter, de vi spiser, som kongekrabber  og de som spiser på oss, som bendelormer. Dette utgjør vårt første kriterium: Store norske leksikon skal ha artikler om virvelløse dyr som er godt kjent i den norske befolkningen og arter som er mye utbredt i Norge.

Guinneskriteriet
Citius, altius, fortius. Som i Guinnes rekordbok må spektakulære arter få sin plass i leksikonet.  Giganten Goliatbillen (10 cm), Morphosommerfugler med sitt vingespenn (20 cm) og de mikroskopiske bjørnedyrene  som har en imponerende varme og kuldetoleranse (tåler tørke og nedfrysning i flytende luft).  For ikke å glemme andenebb, muligens den eldste dyreslekt som enda lever.

Helsekriteriet
Virvelløse dyr kan ha store helsemessige konsekvenser for andre arter, som flåtten som kan overføre farlige sykdommer, som borreliose, til mennesker. Hundens treleddede bendelorm,  den fryktede lakseparasitten Gyrodactylus salaris og reinsdyrets nesebremser er andre eksempler.

Økonomikriteriet
De virvelløse kan ha stor økonomisk betydning som nytte eller skadedyr. Biene, sneglene, nematodene, kakkerlakkene og iktene. Hvor mye kvalm skal så en snegle lage før den er verdig en artikkel som følge av dette kriteriet? Det får bli en vurderingssak, men brunskogsneglen ble i hvert fall beskrevet da den gjorde livet sleipt for de med grønne fingre.

Nøkkelarter
Nøkkelarter er arter som står sentralt i økosystemene og er viktige for mange andre arter. Rauåte er et krepsdyr som forekommer i enorme mengder i havet og gir næringsgrunnlag for mange av våre viktigste fisk og for bardehvaler. Krill, også det et krepsdyr, er en nøkkelart i Sørishavet og gir grunnlag for hval, fisk og pingviner.

Sårbarhetskriteriet
Utrydningstruede og sårbare arter som står på Artsdatabankens rødlister og svartlister er det viktig å omtale. Elvemuslingen som danner perler. Mnemosynesommerfuglen som kan påtreffes i Norddal, Sunndal og Stranda (Møre og Romsdal), og Luster (Sogn og Fjordane). Slåttehumla som nylig ble observert for første gang på flere år. Det er imidlertid mange rødlistede arter, blant annet 444 biller og 340 sommerfugler, så SNL kan ikke skrive om alle. Her er det neste kriteriet til god hjelp.

Systematikk
Biologene setter arter i bås. De virvelløse dyrene kategoriseres i 35 rekker, som igjen deles i ordener, klasser og familier. De systematiske betegnelsene er gode utgangspunkt for artikler fordi de gir oversikt over feltet og gir mulighet til å samle mange arter i en artikkel. Av 4000 arter mosdyr er 340 observert i Norge. Men det holder lenge med én artikkel.

Artikler om familier er også de mest leste artiklene i kategorien virvelløse dyr, som marihøner, sommerfugler, edderkopper og bendelormer.

Aktualitetskriteriet
Til slutt; leksikonets aktualitetskriterium. Når det gjelder utvelgelse av arter er det ikke styrt av medienes interesse, men av forskernes interesse.

Med dette avrundes blogginnlegget med en oppfordring til alle som forsker på virvelløse dyr. Hva står på forskningsagendaen om dagen?

Innlegget er også publisert på Forskning.no

Store norske romjulskalender, 28. desember

Vi gjør stas på de 24 mest produktive fagansvarlige i leksikonet i året som gikk. Den tredje mest produktive heter Lars Mæhlum. Han er fagansvarlig for Hedmark, Lange, Stange og Sverige, men er samtidig en sann ensyklopedist som kan påstøtes både høyt og lavt i leksikonet. Mæhlum er dessuten en habil fotograf som i år bidratt med et tresifret antall bilder til leksikonet.

Tre spørsmål til dagens fagansvarlige

Hva jobber du med i leksikonet nå?
Når jeg kommer over noe som jeg får lyst til å vite mer om, undersøker jeg
gjerne hva SNL sier om saken. Hvis jeg ikke finner det jeg er ute etter i
leksikonet, prøver jeg å finne ut mer i andre kilder og legger inn et
forbedringsforslag. Det er alltid spennende å se om rette fagansvarlige vil
godkjenne.

Hva er din favorittartikkel i leksikonet?
Store norske har utallige artikler av meget høy standard. Blant egne
arbeider så jeg over en artikkel om databasearkitektur som jeg skrev for en
god stund siden. Det er et emne jeg ikke kan mye om, men jeg synes at jeg
fikk til noe der etter mye strev. Den ligger fortsatt som brukerforslag,
uten at leksikonet har noe bedre å bidra med foreløpig.

Har du et nyttårsforsett som fagansvarlig?
Jeg har lyst til å bidra med noen bilder i året som kommer. Leksikonet har
mye tekst men få bilder.

Takk for innsatsen i 2011 Lars!  I påvente av ny fagansvarlig for IT gjør vi med «databasearkitektur» som vår gode nabo Wikipedia. Publiserer først og redigerer etterpå.  Wilhelm Joys Andersen, Ida Aalen, Ida Jackson, Berge Schwebs Bjørlo, Svein Askheim og andre EDB-kyndige, jeg ser på dere.

Store norske julekalender, 24. desember

Vi gjør stas på de 24 mest produktive i leksikonet i året som gikk. Den desidert mest produktive i Store norske leksikon i 2011 er Svein Askheim. Han er fagansvarlig for Akershus, Finnmark, Sogn og Fjordane,  luftsport,  geologi og landformer  samt utdanning i verdens land. Han oppdaterer tidlig og sent, og her om dagen rundet han 1. million tegn, endret eller skrevet i 2011.  Jeg gjentar 1 million. Askheim var av dem som holdt leksikonet gående da det så utrygt ut. Askheim er vår helt.

Tre spørsmål til dagens fagansvarlig

Hva jobber du med i leksikonet nå?

Nylig har jeg begynt å oppdatere fagområdet Utdanning. Dette er et omfattende område der det allerede ligger svært mange gode artikler men der også mye gjenstår.

Hva er din favorittartikkel i leksikonet?
Ringerikssandstein er nok min favoritt, siden jeg overtalte Inge Bryhni til å skrive den. Geologi har forøvrig også mange gode artikler selv om mange av dem begynner å bli gamle. Dessuten har jeg mange favoritter siden jeg følger flere fagområder når jeg oppdaterer artikler og lager lenker.
Har du et nyttårsforsett som fagansvarlig?

Møtet på Fuglen var svært oppløftende og gir håp utover prosjektperioden. Jeg har store ambisjoner på vegne av snl som kan skimtes i enden av tunnelen. Fremdeles gjenstår mest arbeid med å omgjøre teksten fra papir-leksikonet til et digitalt leksikon med multimedia. I første omgang innebærer det lenking av artiklene internt i leksikonet og til andre nettsteder, dernest å illustrere artiklene med bilder osv.

Vi har trua på 2012. God jul og godt nyttår Svein!

Store norske julekalender, 23. desember

Vi gjør stas på de 24 mest produktive fagansvarlige i leksikonet. Den nest mest produktive i Store norske leksikon i 2011 heter Dag Leraand og han er ikke snau. Han er faganvarlig for samtidshistorie i Angola, Bahrain, Benin, Botswana, Burkina Faso, Burundi, Djibouti, Egypt, Elfenbenskysten, Eritrea, Etiopia, Forente arabiske emirater, Gambia, Ghana, Guinea, for ikke å glemme Guinea-Bissau, Irak, Israel, Jemen, Jordan, Kapp Verde, Kenya og Komorene. Nå er ikke Komorende der det skjer mest, men om du legger til  Kuwait, Kypros, Lesotho, Libanon, Liberia, Libya, Madagaskar, Mali, Marokko, Mauritania, Mauritius, så blir det litt- og så var det Mosambik, Namibia, Niger, Nigeria, Oman, Palestina, Qatar, Réunion, Rwanda, São Tomé og Príncipe. Legger vi til  Saudi-Arabia, Senegal, Seychellene, Sierra Leone, Somalia, Sør-Afrika, Sør-Sudan, Sudan, Swaziland, Syria, Tanzania, Togo, Tsjad, Uganda, Vest-Sahara, Zambia og  Zimbabwe, ja da har man et dagsverk. Leraand har også ansvaret for kategorien med det litt pussige navnet  Midt-Østen generelt  og han har i løpet av høsten gitt kategorien Fredsbevarende operasjoner et skikkelig løft.

Tre spørsmål til dagens fagansvarlige

Hva jobber du med i leksikonet nå?

Vesentlig gjennomgående restrukturering av landartiklene, dvs den samlede framstilling av enkeltland, med Egypt som pilot. Dertil prøver jeg nokså løpende å holde særlig Libya og Syria oppdatert, samtidig som jeg forsøker å fylle på med omtaler av internasjonale militære operasjoner.

Hva er din favorittartikkel i leksikonet?

Av de over 200 000? Blir vel gjerne den en sist hadde nytte av, og da kan nevnes den om teatersjef Henry Gleditsch, et av de ti sonofrene som ble henrettet av tyskerne på Falstad under unntakstilstanden i Trøndelag i oktober 1942. Han var en standhaftig brikke i den sivile motstandskampen, holdningskampen, som er noe jeg jobber med for tiden, dog ikke for SNL!

Har du et nyttårsforsett som fagansvarlig?

Få avhendet mest mulig av det jeg har hatt ansvar for fra papirutgave-epoken, og gå i dybden på det jeg blir sittende igjen med!

Takk for innsatsen i 2011! God juleferie Dag Leraand. Det har du sannelig fortjent.  Dag Leraand har forøvrig ansvar for Historiske riker i Øst-Afrika, Sentral-Afrika, i sørlige Afrika og i Vest-Afrika.

Store norske julekalender, 20 desember

Vi gjør stas på de 24 mest  produktive fagansvarlige i leksikonet, og den 5. mest produktive er Bente Groth, fagansvarlig for jødedom og jødisk historie.  Groth er religionshistoriker fra Universitetet i Oslo, og hun har gjort en formidabel innsats med oppdateringen av sine fagområder siden hun kom i gang i sommer.

Tre spørsmål til dagens fagansvarlige

 Hva jobber du i leksikonet nå om dagen?

Sette inn lnn lenker, oppdatere og utvide eksisterende artikler. Skrive nye oppslagsord der det synes påkrevet.

Hva er din favorittartikkel i leksikonet?

Har ikke hatt tid til å lese så mange av de andres ennå dessverre.

Har du noe nyttårsforsett som fagansvarlig?

Ja, lære meg å sette inn bilder, musikk og litteraturhenvisninger. I tillegg tenker jeg skrive noen litt større nye artikler om temaer som har manglet hittil.

Takk for innsatsen i 2011 Bente!  Med nytt design blir 2012 året bilder, film og musikk finner veien inn i leksikonet.

Store norske julekalender, 21. desember

Vi gjør stas på de 24 mest produktive fagansvarlige i Store norske, og den 4. mest aktive er Egil Arnt Gundersen, fagansvarlig for korps og korpsmusikk.

Egil Arnt Gundersen er komponist, pensjonert bankmann og har flere utgivelser om korpsmusikk bak seg. Han har tidligere skrevet for Norsk biografisk leksikon og ble huket inn som fagansvarlig etter å ha skrevet og kommentert på snl.no.

Leksikonet har også nytt godt av hans store kunnskap om blåseinstrumenter, og redaksjonen mistenker QuizDan for å ha bitt seg merke i Gundersens oppdateringer av engelsk horn.

Hva jobber du med i leksikonet nå?
Jeg har fullført artikler om John Philip Sousa og om US Marine Band. Det jeg i min ungdom som korpsmusiker hørte om enkelte som besøkte USA, var at han «spilte med Sousa». Så jeg drev litt research i flere år i den forbindelse. Hva fant jeg? Jo, – at det var en person som hadde opptrådd med Sousa og hans band, men det var ikke en mann, det var en kvinne og instrumentet var stemmen. Så nå holder jeg på med en artikkel til snl om sopranen Nora Fauchald (1898-1971) født på Toten, utdannet i USA og Oslo, solist med Sousa og hans korps 1923-28. Såvidt vites den eneste fra Norge som oppnådde å spille under hans taktstokk.

Hva er din favorittartikkel i leksikonet?
Av mine egne ting? Forsøker hele tiden å skrive bedre og bedre på «leksikonmanér» så de siste er kanskje de beste? Jeg sier John Philip Sousa-artikkelen.

Har du et nyttårsforsett som fagansvarlig?
Jeg har rukket å gå gjennom/utfylle de fleste artikler som lå i mitt ansvarsområde fra før, så nå kan jeg begynne å skrive om emner jeg mener bør med. Dette betyr norske og utenlandske komponister (mange du ikke finner i norske leksika) musikkorps (i Forsvaret bl.a.) organisasjoner/institusjoner, korpsinstrumenter m.m.
Nyttårsforsettet er å forsøke å skrive bedre og å dekke det viktigste i hele ansvarsområdet med hovedvekt på emner ikke omtalt tidligere. Kanskje det kan komme noen ønsker? Og kanskje det kan komme musikkeksempler i snl også?

Ellers vil jeg legge til at det er fint å få lov til å skrive for snl. Det er mange kunnskapsrike mennesker som sammen skal løfte det fram, og jeg ønsker alle en God Jul og videre fremgang i 2012!

God jul til deg også Egil! Hilsen redaksjonen

Store norske julekalender, 19. desember

Vi gjør stas på de 24 mest produktive fagansvarlige leksikonet. Den 6. mest produktive er Knut A. Rosvold, el-kraftingeniør og driftsøkonom fra Leksvik. Rosvold er fagansvarlig for El-fordelingsnett, vannkraft og Energi og ressurs. Han bestyrer dessuten Store norske leksikons avdeling på Grand Canaria og er selvfølgelig fagansvarlig for Kanariøyene. I det siste har han ekspandert nordover og er nå fagansvarlig for Nord Trøndelag. Rosvold er en av heltene som holdt liv i Store norske da det var usikkert hva som  kom til å skje med leksikonet.

Tre spørsmål til dagens fagansvarlige

– Hva jobber du med i leksikonet nå?

Den siste tiden har jeg gått igjennom mange gamle oppslag og foretatt oppdateringer og lagt inn lenker. Under dette arbeidet støter jeg ofte på ord og begreper og steder som ikke er med i leksikonet, men som jeg synes bør være med. Da lager jeg et oppslag på det, eller lager forslag til en artikkel dersom det hører hjemme under en annen fagansvarlig.

– Hva er favorittartikkelen din i SNL?

Av egne bidrag passer det vel å nevne historien om soldat Anders Solli, nå som det er jul. Av andres bidrag er jeg veldig imponert over artiklene som omhandler samtidshistorie, både norsk og utenlandsk. Skal jeg nevne en spesiell forfatter må det bli Erik Tandberg og hans artikler om romvirksomhet. Det er forbilledlig skrevet alt sammen, av en fagautoritet ingen stiller spørsmål ved.

– Har du et leksikonforsett for 2012?

Det gjenstår mange kraftverk som enda ikke er beskrevet og lagt inn. Ellers er det nødvendig med løpende oppfølging av artiklene som ligger i grensesnittet mellom energi og miljø, her skjer det noe hele tiden. Nå har jeg også tatt på meg Nord-Trøndelag, inkludert de kommunene der det ikke har vært oppnevnt noen egen fagansvarlig fra før. Så arbeidsløs blir jeg ikke med det første.

Takk for innsatsen i 2011!

Anbefalt lenke

Store norske julekalender, 17. desember

Vi gjør stas på de 24 mest produktive fagansvarlige i leksikonet. Den åttende mest produktive i leksikonet er Yngve Jarslett som sørger for at Store norske har en sterk portefølje på flytyper. I det siste har han overtatt flyselskaper og flyprodusenter men er fremdeles ofte observert i arbeid i de forskjelligste kategorier.

Tre spørsmål til dagens fagansvarlig

Hva jobber du med i leksikonet nå?

Jeg oppdaterer gamle artikler om flyselskaper og flyprodusenter og innhenter informasjon blant annet fra årsrapporter.  

Hva er din favorittartikkel i leksikonet?

Det blir vanskelig å si. Det er veldig mange gode artikler. Jeg elsker oppslagsverk, og det er ofte tilfeldig hva jeg leser. I  de gamle papirutgavene pleide jeg å åpne et bind og begynne å lese og så balla det på seg.  Før hadde SNL en funksjon  hvor du kunne få opp en tilfeldig side som jeg brukte mye.

Har du et nyttårsforsett som fagansvarlig?

Fortsette å oppdatere og utvide, og skrive nye artikler. Det er nok av arbeid.

Takk for innsatsen i 2011 Yngve!

Store norske julekalender, 16. desember

20 juli, 1969, da Buzz Aldrin og Neil Armstrong landet på månen, kommenterte Erik Tandberg TV-sendingen for NRK. Han jobber stadig ved Norsk romsenter, og i Store norske har han fagansvar for romvirksomhet. Tandberg er den 9. mest produktive i Store norske leksikon i 2011.

Tre spørsmål til dagens fagansvarlige

Hva skriver du på i leksikonet nå?

Jeg prøver å sette sammen stoff til en artikkel om et nytt oppskytningskonsept for satelitter, stratolaunch systems.

Hva er din favorittartikkel i leksikonet?

Det må være romferge hvor jeg har omarbeidet  og oppdaterte stoffet om Det amerikanske romfergeprogrammet.

Har du et nyttårsforsett som fagansvarlig?

At jeg får anledning til å oppdatere stoffet som har ligget for lenge.

Takk for innsatsen i 2011!