Fremragende formidling fra fagansvarlig

Fagansvarlig i Store norske leksikon, Tore Linné Eriksen, vant Sverre Steen-prisen 2023 for fremragende formidling av historie.

Tore Linné Eriksen og redaktør Ida Scott. Foto: Store norske leksikon

Helga 8.-10. september deltok tre SNL-redaktører på Historiedagene 2023 på Høgskulen på Vestlandet (HVL) i Sogndal. Bevæpna med SNL-merch som sjokolade, reflekser, bærenett og andre fristelser dro vi ut for å spre det glade budskap blant landets historikere. Det ble ei helg med mye sosialt og faglig påfyll, der vi både fikk hilst på gamle fagansvarlige og rekruttert nye.

Et av høydepunktene med konferansen var da en av våre fagansvarlige, Tore Linné Eriksen, ble tildelt den prestisjetunge Sverre Steen-prisen. Denne prisen har siden 1995 blitt delt ut av Den norske historiske forening (HIFO) for fremragende formidling av historie på høyt faglig nivå. Eriksen har gjennom mange år jobba med blant annet afrikansk historie og globalhistorie, og skrevet mer enn 50 bøker om dette emnet. Ekstra stas for redaksjonen var det da Eriksen i takketalen sin spesielt trakk fram SNL som en viktig plattform for formidling av historie.

– I dag er historikere heldige som har så mange kanaler for formidling av fagkunnskap. Det er en del av vårt samfunnsoppdrag å bidra på nettsteder som er tilgjengelige for alle, og her er Store norske leksikon i særklasse viktigst, sier Eriksen. I den sammenheng understreker han også viktigheten av å utvikle norsk som fagspråk.

– Dagens pris er også ei oppmuntring til dem som mest interesserer seg for historien til de 99,9 prosent av jordas befolkning som ikke er født i Norge, i mitt tilfelle gjelder det særlig indisk, kinesisk og afrikansk historie, fortsetter Eriksen.

– Det kan vanskelig sies at dette er fagområder som vies tilstrekkelig oppmerksomhet ved universiteter og høgskoler, og det er sjelden med oppdragsforskning. Men det er altså mulig å være norsk historiker uten primært å være norgeshistoriker, og med det følger et ekstra ansvar for å formidle kunnskap, historiografiske oversikter og nye perspektiver som aktivt hentes fra det globale Sør. Dette både utfyller og utfordrer eurosentriske forestillinger om hvordan dagens verden har blitt til, avslutter Eriksen.

Store norske leksikon gratulerer!

SNL tar turen nordover

Er du forsker ved Nord universitet (Campus Bodø) og ønsker å dele kunnskapen din? Vi har bruk for deg!

Store norske leksikon fortsetter norgesturneen, og torsdag 30. mars er turen kommet til Nord universitet. Foruten å holde kontakten med Nord som medlemsorganisasjon i SNL, er målet med besøket å knytte flere fagansvarlige til SNL.

Fjoråret ble et hyggelig år i så måte, med et generelt oppsving. Like før jul passerte det totale antallet fagansvarlige 1100, og siden er det kommet enda noen til. 

Alle er velkomne!

Det er likevel plass til flere! Til tross for økningen er det mange ledige kategorier og ikke minst store kategorier som kan ha godt av å bli delt opp.

Vi går derfor ikke ut med noen spesielle ønsker med tanke på hva slags forskningsfelt vi ønsker å rekruttere fra. Er du motivert for å bidra til leksikonet, er du velkommen. Vi har plass til alle!

I dag er det 19 fagansvarlige i SNL som er tilknyttet Nord universitet. Til sammen har disse ansvar for 1 971 artikler fordelt på 275 fagområder. Vi setter stor pris på arbeidet disse fagfolkene legger ned for leksikonet, men ønsker at de skal bli flere. Andelen fra Universitet i Oslo og NTNU er i overkant stor, og vi ønsker større bredde blant fagfolkene og på den måten tilgang til fagmiljøer også utenfor de største universitetene.

Folkeopplysning

Det er også verdt å nevne at SNL er en stor arena for forskningsformidling med opptil 3,5 millioner unike brukere i måneden. Leksikonet er også flittig brukt som kunnskapskilde i ungdomsskole og videregående – bedre kanal for folkeopplysning finner du ikke!

Leksikontreffet finner sted i Handelshøyskole-bygget, i andre etasje, rom A 254. Det begynner kl 11.00 med et velkomstinnlegg av prorektor for forskning og utvikling, Ketil Eiane. Deretter holder SNLs sjefredaktør Erik Bolstad en presentasjon av Store norske leksikon og arbeidet der. 

Meld deg på her!

Digitalt kurs om bildebruk i Store norske leksikon

Vi snakker om bilderettigheter, god bildebruk og hvordan man legger til bilder i Store norske leksikon (SNL). Kurset er for fagansvarlige og bidragsytere i SNL.

Tid: Torsdag 16. mars 2023 kl 19 til 20.

Meld deg på her (Facebook): Påmelding (dersom du ikke er på Facebook behøver du ikke å melde deg på).
Lenke til møtet (Zoom): Trykk her

Ved spørsmål eller andre henvendelser, ta kontakt med redaktør Mari Paus på paus@snl.no

Digitalt kurs for nye fagansvarlige

Torsdag 16. februar klokka 15.15-16.00 inviterer vi til et digitalt kurs om å skrive i SNL.
Kurset er ment for nye fagansvarlige.

Vi vil blant annet komme inn på fagansvarlig-rollen, hvordan man oppdaterer artikler og hvordan en god leksikonartikkel skal se ut. Det vil bli et eget møte om bilder på et senere tidspunkt.

Påmeldingsfrist tirsdag 14. februar.

Meld deg på her: Påmelding
Lenke til møtet (Zoom)

SNL leter etter forfattere og fagmedarbeidere på MEDISIN

Store norske leksikon holder på med en satsing på medisin og trenger flere til å skrive og kvalitetssikre artikler. 

Har du klinisk- og/eller forskningsbakgrunn fra medisin eller tilgrensende fagområder på minimum masternivå, et engasjement for formidling og kunne tenke deg å bidra til leksikonet i større eller mindre omfang ut året? Da er dette kanskje noe for deg! Arbeidet honoreres.

Vi trenger flinke folk til to typer oppgaver:

 • Å skrive nye artikler fra bunnen av
 • Å gjennomgå eksisterende artikler

Vi trenger primært folk med kompetanse til å jobbe med følgende felter:

 • Hjerte- og karsykdommer (Spesielt rytme- og ledningsforstyrrelser, aterosklerose og iskemiske hjertesykdommer, klaffesykdommer og hjerte- og karundersøkelser
 • Kreft (Spesielt kreftbehandling og kreft hos barn)
 • Geriatri
 • Ernæring

Om du har fagkompetanse på noen av de nevnte felter, synes dette høres spennende ut og har anledning til å bidra ut 2022, på heltid eller deltid, vil vi gjerne høre fra deg. 

Vi legger stor vekt på at artiklene våre skal være tilgjengelige for allmennheten, og skoleelever er en stor og viktig brukergruppe. Det er derfor viktig at du kan skrive enkelt og klart. Alt som skrives vil bli sett på og kvalitetssikret, og du vil få hjelp og tilbakemeldinger ved behov.

Honorering
SNL betaler honorar etter NFFOs satser.

Meld din interesse
Hvis dette høres interessant ut, ta kontakt med medisinsk redaktør Line Marie Berteussen på line@snl.no eller: 

 • SNL-redaksjonen på e-post: redaksjonen@snl.no
 • Instagram: @storenorske 
 • Facebook: Store norske leksikon

Vi rekrutterer fortløpende, og ser frem til å høre fra deg så snart som mulig!

SNL leter etter forfattere og fagmedarbeidere i JUS

Store norske leksikon holder på med en satsing på jus og rettshistorie og trenger flere til å skrive og kvalitetssikre artikler. 

Har du forskningsbakgrunn fra jus eller rettshistorie eller er jusstudent på masternivå (4. eller 5. studieår), har et engasjement for formidling og kan bidra til leksikonet ut året? Da er dette kanskje noe for deg! Arbeidet honoreres.

Vi trenger flinke folk til to typer oppgaver:

 • Å skrive nye artikler fra bunnen av (egner seg for deg som har forskningsbakgrunn innen jus og rettshistorie)
 • Å gjennomgå eksisterende artikler (egner seg for jusstudenter på masternivå og liknende)

Vi har to prioriterte områder: 

 • Alle norske lover skal få egne artikler i Store norske leksikon. Artiklene skal forklare innholdet i lovene og gi en kontekst for når og hvordan de ble vedtatt.
 • Sentrale juridiske ord og uttrykk skal få egne artikler i Store norske leksikon.

Om du har denne bakgrunnen, synes dette høres spennende ut og har anledning til å bidra ut 2022, på heltid eller deltid, vil vi gjerne høre fra deg. 

Vi legger stor vekt på at artiklene våre skal være tilgjengelige for allmennheten, og skoleelever er en stor og viktig brukergruppe. Det er derfor viktig at du kan skrive enkelt og klart. Alt som skrives vil bli sett på og kvalitetssikret, og du vil få hjelp og tilbakemeldinger ved behov. 

Honorering
SNL betaler honorar etter NFFOs satser.

Meld din interesse
Hvis dette høres interessant ut, ta kontakt med jusredaktør Mina Hennum Mohseni på mina@snl.no eller: 

 • SNL-redaksjonen på e-post: redaksjonen@snl.no
 • Instagram: @storenorske 
 • Facebook: Store norske leksikon

Vi rekrutterer fortløpende, og ser frem til å høre fra deg så snart som mulig!

SNL leter etter forfattere og fagmedarbeidere i NÆRINGSLIV OG ØKONOMI

Er du masterstudent, stipendiat eller har forskningbakgrunn innen fagfeltene næringsliv og/eller økonomi? Har du også et engasjement for formidling og kan bidra til leksikonet ut året, er dette kanskje noe for deg! Arbeidet honoreres. 

I kategoriene næringsliv og økonomi trenger vi hjelp med redigering, utvidelser og faglig kvalitetssikring av artikler i kategoriene: 

 1. Makroøkonomi
 2. Samfunnsøkonomi
 3. Mikroøkonomi
 4. Næringsliv
 5. Bedriftsøkonomi

Om du har denne bakgrunnen, synes dette høres spennende ut og har anledning til å bidra ut 2022, på enten deltid eller fulltid, vil vi gjerne høre fra deg. 

Vi legger stor vekt på at artiklene våre skal være tilgjengelige for allmennheten, og skoleelever er en stor og viktig brukergruppe. Det er derfor viktig at du kan skrive enkelt og klart. Alt som skrives, vil bli sett på og kvalitetssikret av minst én redaktør, og du vil få hjelp og tilbakemeldinger ved behov. 

Honorering

SNL betaler honorar etter NFFOs satser.

Meld din interesse

Hvis dette høres interessant ut, ta kontakt med  Tomaris Semet, redaktør for økonomi og næringsliv, på semet@snl.no eller: 

 • SNL-redaksjonen på e-post: redaksjonen@snl.no
 • Instagram: @storenorske 
 • Facebook: Store norske leksikon

Vi rekrutterer fortløpende, og ser frem til å høre fra deg så snart som mulig!