Noregs største oppslagsverk om førenamn

Gulbrand Alhaug, professor emeritus ved UiT – Noregs arktiske universitet, har forska på og samla data om bruk av førenamn i Noreg i så og seie heile karrièren. No er store delar av Alhaugs livsverk publisert og samla på snl.no.

SNL har no 5774 artiklar om norske førenamn. Alle har ei forklaring av tyding eller korleis namnet oppstod. Dei aller fleste har grafar som viser utvikling i bruken (og for dei som er kjende med namnegrafane til SSB: Alhaugs grafar går lengre bakover i tid, og datagrunnlaget er prosessert og bearbeida i mange rundar).

Mange nylaga namn (som det er forbausande mange av), har med informasjon om den fyrste som hadde namnet.

Og ikkje minst: Det er med grafar som viser korleis bruken av mange namn var på 1800-talet. Slik kan du sjå at for eksempel Birgit så og seie utelukkande vart brukt i Buskerud og Telemark.

– Dei regionale forskjellane i namnebruken kjem tydeleg fram på 1800-talet. Da var forskjellane mykje større enn i dag, seier Gulband Alhaug. Vi kan for eksempel sjå at Sjur (talemålsform av Sigurd) var klart mest brukt i Hordaland, derimot lite i Bergen. Når det gjeld popularitetsutviklinga for Sjur, kan vi registrere at dette namnet er mykje mindre vanleg i dag enn på 1800-talet.

Den svarte streken i utviklingsgrafane for namn (sjå for eksempel Ola) er basert på årsopplysningar frå Statistisk sentralbyrå (SSB) sidan 1880, er meir hakkete enn den tjukkare blå streken som byggjer på gjennomsnitt over 5-årsperiodar, bl.a. folketeljingar for 1800-talet. Det er særleg på slutten av 1800-talet at  SSB-kurvene kan vere hakkete, og ein viktig grunn til dette er at det nokså avgrensa SSB-materialet for 1800-talet er basert på dei som levde i 1960, mens den blå streken for den same perioden (1880–1899) byggjer på eit mykje større materiale, dvs. dei som levde i år 1900. For dei som er fødde før 1865, er det namnedata frå folketeljinga av 1865 som er brukt.

– Eg er så imponert over det store datamaterialet Gulbrand har samla, og korleis han har laga gode databasar med innhald som er innsamla gjennom mange år. Artiklane om namn har blitt verkeleg gode, og er eit viktig tilskot for Store norske leksikon, seier sjefredaktør Erik Bolstad. Store norske leksikon har ein ambisjon om å bli betre på kulturhistorie i brei forstand, og førenamn er verkeleg eit kjerneeksempel på kulturhistorie.

Eksempel på artiklar om namn

Sjå full liste over kvinnenamn og mannsnamn.

Kvinnenamn

Mannsnamn

Fremragende formidling fra fagansvarlig

Fagansvarlig i Store norske leksikon, Tore Linné Eriksen, vant Sverre Steen-prisen 2023 for fremragende formidling av historie.

Tore Linné Eriksen og redaktør Ida Scott. Foto: Store norske leksikon

Helga 8.-10. september deltok tre SNL-redaktører på Historiedagene 2023 på Høgskulen på Vestlandet (HVL) i Sogndal. Bevæpna med SNL-merch som sjokolade, reflekser, bærenett og andre fristelser dro vi ut for å spre det glade budskap blant landets historikere. Det ble ei helg med mye sosialt og faglig påfyll, der vi både fikk hilst på gamle fagansvarlige og rekruttert nye.

Et av høydepunktene med konferansen var da en av våre fagansvarlige, Tore Linné Eriksen, ble tildelt den prestisjetunge Sverre Steen-prisen. Denne prisen har siden 1995 blitt delt ut av Den norske historiske forening (HIFO) for fremragende formidling av historie på høyt faglig nivå. Eriksen har gjennom mange år jobba med blant annet afrikansk historie og globalhistorie, og skrevet mer enn 50 bøker om dette emnet. Ekstra stas for redaksjonen var det da Eriksen i takketalen sin spesielt trakk fram SNL som en viktig plattform for formidling av historie.

– I dag er historikere heldige som har så mange kanaler for formidling av fagkunnskap. Det er en del av vårt samfunnsoppdrag å bidra på nettsteder som er tilgjengelige for alle, og her er Store norske leksikon i særklasse viktigst, sier Eriksen. I den sammenheng understreker han også viktigheten av å utvikle norsk som fagspråk.

– Dagens pris er også ei oppmuntring til dem som mest interesserer seg for historien til de 99,9 prosent av jordas befolkning som ikke er født i Norge, i mitt tilfelle gjelder det særlig indisk, kinesisk og afrikansk historie, fortsetter Eriksen.

– Det kan vanskelig sies at dette er fagområder som vies tilstrekkelig oppmerksomhet ved universiteter og høgskoler, og det er sjelden med oppdragsforskning. Men det er altså mulig å være norsk historiker uten primært å være norgeshistoriker, og med det følger et ekstra ansvar for å formidle kunnskap, historiografiske oversikter og nye perspektiver som aktivt hentes fra det globale Sør. Dette både utfyller og utfordrer eurosentriske forestillinger om hvordan dagens verden har blitt til, avslutter Eriksen.

Store norske leksikon gratulerer!

SNL tar turen nordover

Er du forsker ved Nord universitet (Campus Bodø) og ønsker å dele kunnskapen din? Vi har bruk for deg!

Store norske leksikon fortsetter norgesturneen, og torsdag 30. mars er turen kommet til Nord universitet. Foruten å holde kontakten med Nord som medlemsorganisasjon i SNL, er målet med besøket å knytte flere fagansvarlige til SNL.

Fjoråret ble et hyggelig år i så måte, med et generelt oppsving. Like før jul passerte det totale antallet fagansvarlige 1100, og siden er det kommet enda noen til. 

Alle er velkomne!

Det er likevel plass til flere! Til tross for økningen er det mange ledige kategorier og ikke minst store kategorier som kan ha godt av å bli delt opp.

Vi går derfor ikke ut med noen spesielle ønsker med tanke på hva slags forskningsfelt vi ønsker å rekruttere fra. Er du motivert for å bidra til leksikonet, er du velkommen. Vi har plass til alle!

I dag er det 19 fagansvarlige i SNL som er tilknyttet Nord universitet. Til sammen har disse ansvar for 1 971 artikler fordelt på 275 fagområder. Vi setter stor pris på arbeidet disse fagfolkene legger ned for leksikonet, men ønsker at de skal bli flere. Andelen fra Universitet i Oslo og NTNU er i overkant stor, og vi ønsker større bredde blant fagfolkene og på den måten tilgang til fagmiljøer også utenfor de største universitetene.

Folkeopplysning

Det er også verdt å nevne at SNL er en stor arena for forskningsformidling med opptil 3,5 millioner unike brukere i måneden. Leksikonet er også flittig brukt som kunnskapskilde i ungdomsskole og videregående – bedre kanal for folkeopplysning finner du ikke!

Leksikontreffet finner sted i Handelshøyskole-bygget, i andre etasje, rom A 254. Det begynner kl 11.00 med et velkomstinnlegg av prorektor for forskning og utvikling, Ketil Eiane. Deretter holder SNLs sjefredaktør Erik Bolstad en presentasjon av Store norske leksikon og arbeidet der. 

Meld deg på her!

Digitalt kurs om bildebruk i Store norske leksikon

Vi snakker om bilderettigheter, god bildebruk og hvordan man legger til bilder i Store norske leksikon (SNL). Kurset er for fagansvarlige og bidragsytere i SNL.

Tid: Torsdag 16. mars 2023 kl 19 til 20.

Meld deg på her (Facebook): Påmelding (dersom du ikke er på Facebook behøver du ikke å melde deg på).
Lenke til møtet (Zoom): Trykk her

Ved spørsmål eller andre henvendelser, ta kontakt med redaktør Mari Paus på paus@snl.no

Digitalt kurs for nye fagansvarlige

Torsdag 16. februar klokka 15.15-16.00 inviterer vi til et digitalt kurs om å skrive i SNL.
Kurset er ment for nye fagansvarlige.

Vi vil blant annet komme inn på fagansvarlig-rollen, hvordan man oppdaterer artikler og hvordan en god leksikonartikkel skal se ut. Det vil bli et eget møte om bilder på et senere tidspunkt.

Påmeldingsfrist tirsdag 14. februar.

Meld deg på her: Påmelding
Lenke til møtet (Zoom)

Digitalt kurs for nye fagansvarlige

Tirsdag 22. november klokka 15.15-16.00 inviterer vi til et digitalt kurs om å skrive i SNL.

Kurset er ment for nye fagansvarlige, men kan også være nyttig for bidragsytere som har vært med en stund.

Vi vil blant annet komme inn på fagansvarlig-rollen, hvordan man oppdaterer artikler og hvordan en god leksikonartikkel skal se ut. Det vil bli et eget møte om bilder på et senere tidspunkt.

Påmeldingsfrist fredag 18. november.

Meld deg på her: Påmelding

Lenke til møtet (Zoom)

Leksikontreff ved NMBU 23. november

Onsdag 23. november kommer Store norske leksikon til NMBU for å rekruttere flere til å skrive i leksikonet. Det er gøy å formidle, og arbeidet kan fint tilpasses andre ting du holder på med. Er du forsker og nysgjerrig på leksikonskriving? Kom og møt oss!

Samlingen finner sted i VitenTeatret i Vitenparken. Det blir faglig påfyll, gode samtaler og anledning til å stille spørsmål til redaksjonen og andre fagansvarlige.

Meld deg på samlingen her. Det er mulig å delta digitalt.

Store norske leksikon er et stort og mye lest nettsted. Opptil 3,5 millioner unike brukere er innom leksikonet hver måned. Leksikonet skrives og kvalitetssikres av 1000 tilknyttede fagfolk, hvor hovedtyngden er forskere ved et av universitetene.

Er du …

 • en som allerede bidrar …
 • nysgjerrig på om leksikonskriving kunne vært noe for deg … 
 • eller bare generelt er interessert i forskningsformidling til et bredt publikum?

Vi ser fram til å møte folkene våre ved NMBU. Møtet er åpent for alle fagfolk som ønsker å delta, så ta gjerne med en nysgjerrig kollega! Studenter er også velkomne!

Du kan delta på bare deler av programmet dersom du ønsker det.

Program

 • Kl.11.00–12.00: VitenTeatret, Vitenparken, Campus Ås
  • Prorektor for forskning og innovasjon Finn-Arne Weltzien ønsker velkommen
  • Innlegg om SNL ved sjefredaktør Erik Bolstad (SNL)
  • Odd Vangen  og Kathrine Frey Frøslie, begge NMBU, forteller om å være fagansvarlig i SNL
 • Kl. 12.15–13.00: Lunsj og mingling
 • Kl. 13.00–14.00: Hvordan lage leksikon? Praktisk informasjon som passer for både nye/potensielle fagansvarlige og eksisterende fagansvarlige.

Påmelding:

Meld deg på via dette skjemaet: https://forms.gle/GsaPyyn83urkZRM96

Leksikontreff ved HVL 9. november

Onsdag 9. november kjem SNL til Høgskulen på Vestlandet for å rekruttere fleire til å skrive i leksikonet. Det er gøy å formidle, og arbeidet kan fint tilpassast andre ting du held på med. Er du forskar og nysgjerrig på leksikonskriving? Kom og møt oss!

Samlinga finn sted i Fyrrommet KV1, Campus Bergen. Det blir fagleg påfyll, gode samtalar og høve til å stille spørsmål til redaksjonen og andre fagansvarlege.

Meld deg på samlinga her. Det er mogleg å delta digitalt.

Store norske leksikon er ein stor og mykje lest nettstad. Opptil 3,5 millionar unike brukarar er innom leksikonet kvar månad. Leksikonet blir skrive og blir kvalitetssikra av 1000 tilknytta fagfolk, der hovudtyngda er forskarar ved eit av universiteta.

Me ser fram til å møte folka våre ved Høgskulen på Vestlandet. Møtet er ope for alle fagfolk som ønskjer å delta, så ta gjerne med ein nysgjerrig kollega! Studentar er òg velkomne!

Er du …

 • ein som allereie bidreg …
 • nysgjerrig på om leksikonskriving kunne vore noko for deg … 
 • eller berre generelt er interessert i forskingsformidling til eit breitt publikum?

Program

 • Fyrrommet KV1, Campus Bergen, kl. 11–12:
  • Velkomst ved prorektor for forskning, Gro Anita Fonnes Flaten (HVL),
  • Innlegg om SNL ved sjefredaktør Erik Bolstad (SNL)
  • Kva vil det seie å vere fagansvarleg? Ved redaksjonssjef Ola Nordal (SNL)
 • Kl. 12 – 13: Lunsj og mingling

Påmelding:

Meld deg på via dette skjemaet: https://forms.gle/bPttwqWDeDPMzz6Y8

Leksikontreff ved UiT 11. november

Fredag 11. november kommer vi til UiT Norges arktiske universitet for å rekruttere flere til å skrive i leksikonet. Det er gøy å formidle, og arbeidet kan fint tilpasses andre ting du holder på med. Er du forsker og nysgjerrig på leksikonskriving? Kom og møt oss!

Samlingen finner sted i Møterom Hiet i administrasjonsbygget i Tromsø. Det blir faglig påfyll, gode samtaler og mulighet til å stille spørsmål til både redaksjonen og andre fagansvarlige. Vi spanderer lunsj.

Du kan delta på bare deler av programmet dersom du ønsker det.

Meld deg på samlingen

Store norske leksikon er et stort og mye lest nettsted. Opptil 3,5 millioner unike brukere er innom leksikonet hver måned. Leksikonet skrives og kvalitetssikres av 1000 tilknyttede fagfolk, hvor hovedtyngden er forskere ved et av universitetene.

Store norske leksikon er skrevet av fagfolk på universitetene. Vi har allerede mange fagansvarlige ved UiT, og ser fram til å møte alle som har tid til å delta på leksikonsamlingen. Ta gjerne med en nysgjerrig kollega!

Møtet er åpent for alle fagfolk som ønsker å delta. Studenter er også velkomne!

Er du

 • en som allerede bidrar …
 • nysgjerrig på om leksikonskriving kunne vært noe for deg … 
 • eller bare generelt er interessert i forskningsformidling til et bredt publikum?

Program

 • Kl. 11–12: Leksikonsamling
  • Åpning ved Camilla Brekke, prorektor for forskning og utvikling UiT
  • Erik Bolstad, sjefredaktør SNL: Kunnskapsberedskap og mobilisering
  • Torjer A. Olsen, leder for Senter for samiske studier:
   Fra forskning til formidling om samiske tema: perspektiv, ståsted og institusjonelt ansvar
 • Kl. 12 – 13: Lunsj og mingling
 • Kl. 13 – 14: Hvordan lage leksikon? Praktisk informasjon som passer for både nye  bidragsytere og erfarne fagansvarlige.

Påmelding

Meld deg på via dette skjemaet: https://forms.gle/bfXWiSqja8vsm2H97

Flere av SNLs redaktører vil være ved UiT både 10. og 11. november, så det er mulig å avtale individuelle møter hvis det er aktuelt.

Delta digitalt

Lenke til møtet: Leksikontreff ved UiT 11. november

SNL leter etter forfattere og fagmedarbeidere på MEDISIN

Store norske leksikon holder på med en satsing på medisin og trenger flere til å skrive og kvalitetssikre artikler. 

Har du klinisk- og/eller forskningsbakgrunn fra medisin eller tilgrensende fagområder på minimum masternivå, et engasjement for formidling og kunne tenke deg å bidra til leksikonet i større eller mindre omfang ut året? Da er dette kanskje noe for deg! Arbeidet honoreres.

Vi trenger flinke folk til to typer oppgaver:

 • Å skrive nye artikler fra bunnen av
 • Å gjennomgå eksisterende artikler

Vi trenger primært folk med kompetanse til å jobbe med følgende felter:

 • Hjerte- og karsykdommer (Spesielt rytme- og ledningsforstyrrelser, aterosklerose og iskemiske hjertesykdommer, klaffesykdommer og hjerte- og karundersøkelser
 • Kreft (Spesielt kreftbehandling og kreft hos barn)
 • Geriatri
 • Ernæring

Om du har fagkompetanse på noen av de nevnte felter, synes dette høres spennende ut og har anledning til å bidra ut 2022, på heltid eller deltid, vil vi gjerne høre fra deg. 

Vi legger stor vekt på at artiklene våre skal være tilgjengelige for allmennheten, og skoleelever er en stor og viktig brukergruppe. Det er derfor viktig at du kan skrive enkelt og klart. Alt som skrives vil bli sett på og kvalitetssikret, og du vil få hjelp og tilbakemeldinger ved behov.

Honorering
SNL betaler honorar etter NFFOs satser.

Meld din interesse
Hvis dette høres interessant ut, ta kontakt med medisinsk redaktør Line Marie Berteussen på line@snl.no eller: 

 • SNL-redaksjonen på e-post: redaksjonen@snl.no
 • Instagram: @storenorske 
 • Facebook: Store norske leksikon

Vi rekrutterer fortløpende, og ser frem til å høre fra deg så snart som mulig!