Vil du bruke bilder fra oss?

Redaksjonssekretær Kjell-Olav får to spørsmål om og om igjen:

«Hva slags bilder kan jeg bruke i leksikonet?»
og «Kan jeg bruke et bilde fra leksikonet?» Det siste spørsmålet har vi tenkt å svare på her.

Vi eier ikke alle bildene i leksikonet

…vi har bare lov til å bruke dem. Det betyr at du ikke må spørre oss om du kan bruke bildet. Du må spørre personen som står oppført som opphavsperson. Om det er «Kf», må du kontakte Kunnskapsforlaget. Om det er «iStockphoto», må du antageligvis kjøpe din egen lisens til å bruke bildet (det koster 1 dollar). Om det er «Per Persen», må du kontakte ham direkte.

Du kan gjenbruke bilder under fri lisens om du navngir opphavspersonen riktig, som vist her. 

Alle bilder du bruker uten å spørre, «stjeler» du for alle praktiske formål fra den som har vært så grei å la oss bruke bildet.
Så enkelt, og så vanskelig.