Store norske julekalender, 7. desember

Vi fortsetter med julekalenderen vår, der vi gjør stas på de 24 mest produktive fagansvarlige i leksikonet. Men ikke alle de mest produktive folka våre er fagansvarlige. Morten Johansen fikk akkurat fagansvar for marxistisk filosofi, men før han begynte med det, ryddet han kategorien «Filosofi generelt» og delte den opp i de over tyve kategoriene som er der idag. Deretter flyttet han alle de 1150 artiklene til de forskjellige kategoriene. Dette var en jobb han gjorde manuelt, hvor han måtte ta en skjønnsmessig avgjørelse på hver enkelt artikkel. Dette er et godt eksempel på de store ryddejobbene folk må gjøre i leksikonet i tiden fremover. Morten har akkurat levert master i filosofi på UiO, og er nestleder i Det Norske Studentersamfund. Hurra for Morten!

Noen spørsmål om jobben du gjør i leksikonet:

– Hva jobber du med i leksikonet nå?

– For tiden prøver jeg å få oversikt over artiklene som ligger under marxistisk filosofi som jeg nettopp har fått fagansvar for.

– Hva er favorittartikkelen din i leksikonet?

– Delt førsteplass mellom den gamle knarken fra Königsberg aka Immanuel Kant og Muhammad Ali.

– Har du noen leksikonforsetter for 2012?

– Tja. I og med at jeg er ganske fersk og enda ikke har skrevet noe, må vel det bli å komme igang med artikkelskrivingen.

Takk for innsatsen, Morten! Vi gleder oss til å følge deg neste år! Følg med i julekalenderen i morgen! Da fortsetter vi kåringen av produktive fagansvarlige!

Store norske julekalender, 6. desember

Vi kårer de 24 mest produktive fagansvarlige i 2011, og nå er vi kommet til den 19de mest produktive fagansvarlige i leksikonet. Det er ingen ringere enn Harald Olsen, fagansvarlig for flyplasser. Han er pensjonert flykaptein, og en av gjengen med svært aktive fagansvarlige vi har i fagkategorien «transport«.

Noen spørsmål om fagansvaret ditt:

– Hva jobber du med i leksikonet akkurat nå? 

– Jeg jobber fortsatt bare med lufthavner, flyplasser og flystriper. Tilgangen på stoff er relativt uendelig, så jeg regner med å holde på med emnet i lang tid framover.

– Hva er favorittartikkelen din i leksikonet? 

– Jeg har ikke noen spesiell artikkel jeg vil framheve, men bruker SNL som mitt generelle oppslagsverk. En artikkel som peker seg ut i negativ retning hva angår innhold og «riktighet» er det man får svar på hvis man søker: «Luftfart«. Forhåpentligvis får jeg tid til å levere et forbedringsforslag om ikke så lenge. Skulle jeg fremheve en artikkel må det være den om min «gamle sjef», Viggo Widerøe.

Har du et leksikonforsett for 2012? 

– Forsett? Få skrevet inn «all verdens lufthavner»! Naturlig nok temperert av hva som er fysisk mulig!

Vi gleder oss, Harald! Takk for i år!  I morgen kårer vi den 18de mest produktive! Følg med!

Store norske julekalender, 5. desember

Vi kårer de 24 mest produktive fagansvarlige i 2011! Idag har vi kommet til den 20de mest produktive fagansvarlige, og det er ingen ringere enn Jon Gisle, fagansvarlig for mange av de juridiske fagene. Gisle var en av de få aktive fagansvarlige da vi tok over SNL i april, og det er godt å se ham på topplisten. Gisle er en erfaren leksikonmann. Han jobbet som forlagsredaktør i Kunnskapsforlaget i 1977-80 og var med på den første utgivelsen av Store norske leksion. Han ga ut boka Jusleksikon på Kunnskapsforlaget i 2007. Mange av dere kjenner også Jon Gisle som mannen bak begrepet «donaldismen«, og var fagansvarlig for tegneserier i SNL frem til Øyvind Holen overtok i år. Gisle er også den av de fagansvarlige som har den fineste Wikipediaartikkelen om seg selv. Det er verdt å ta en kikk.

Noen spørsmål om fagområdet ditt:

– Hva jobber du med i leksikonet nå?

Etter å ha gitt fra meg tegneseriestoffet, konsentrerer jeg meg om min del av jussen. Blant annet prøver jeg å rydde i de generelle juridiske begrepene, og særlig generelle arbeidsrettslige begreper. Dessuten jobber jeg akkurat nå mye med fagfeltet Arbeidslivsorganisasjoner, hvor jeg oppdaterer med hensyn til medlemstall, endringer av navn osv.

Hva er favorittartikkelen din i SNL? 

Av de artiklene jeg selv har skrevet, er Sardinia favoritten, selv om den ikke har noe med mine fagområder å gjøre. Av andres artikler holder jeg en knapp på artikkelen om buddhismen, som er grundig og inneholder mye interessant informasjon om en tankeverden som er fremmed for de fleste av oss i vest.

Har du et leksikonforsett for 2012?

Tja – skrive mer enn i år? Det skjer jo stadig noe nytt innen jussen, som er et fagfelt hvor opplysninger lett blir foreldet.

Takk for i år, Jon! Du er en kjemperessurs for leksikonet og vi gleder oss til 2012! Følg med på julekalenderen i morgen, også! Vi kårer en ny hver dag!

Store norske julekalender, 4. desember

Vi kårer de 24 mest produktive fagansvarlige i 2011! Den 21de mest produktive fagansvarlige i år, er Audun Kjus Aahlin. Han er fagansvarlig for hip-hop. Han tar en master i Nord-Amerika-studier og har vært skribent i Kingsize, Skandinavias største hip-hop-magasin. Du finner bloggen hans her.

Noen spørsmål om fagområdet ditt:

– Hva jobber du med i leksikonet nå? 

– Jeg jobber med en større artikkel om hip-hop. Dette er litt mer omfattende enn hva jeg har skrevet for SNL til nå, men jeg håper å være ferdig med artikkelen i løpet av desember.

– Hva er favorittartikkelen din i leksikonet? 

– Den om norsk-amerikansk litteratur er fin.

Har du et leksikonforsett for 2012? 

– Bli ferdig med den skandinaviske delen av fagområdet mitt. En god del norske hip-hopartister har fått artikler nå, men det er fortsatt alt for mange hull. Jeg ønsker også å etter hvert gi litt mer fokus til svensk hip-hop.

Takk for i år, Audun! Vi gleder oss til 2012! Følg med på julekalendern i morgen også – vi kårer ny fagansvarlig hver dag!

Store norske julekalender, 3. desember

Hvem har vært årets 24 mest produktive fagansvarlige? Følg med på Store norske julekalender, og bli kjent med en ny fagansvarlig hver dag! På 22de plass finner vi Espen Løkeland-Stai, fagansvarlig for fransk historie og fransk samtidshistorie. Espen er har vært utenriksredaktør og nyhetssjef i Klassekampen (i følge Wikipedia), har bodd lenge i Frankrike og jobber som frilansjournalist. Du kan lese artikler han har skrevet for forskning.no her.

Noen spørsmål om fagansvaret ditt:

– Hva skriver du på til leksikonet nå?

– Jeg oppdaterer kandidater og partier foran det franske presidentvalget til våren.

Hva er favorittartikkelen din i leksikonet?

Odd Iversen!

– Har du et leksikonforsett for 2012? 

– Snl skal være oppdatert på valget. Og det skal rustes opp på fransk kolonihistorie.

Takk for strålende innsats i år, Espen! Vi gleder oss til 2012! Følg med på julekalenderen hver dag – kanskje blir det deg neste gang? 

Store norske julekalender, 2. desember

Vi fortsetter kåringen av årets mest produktive fagansvarlige! Den 23 mest produktive er Joanna Rzadkowska, som snart er ferdigutdannet klinisk psykolog. Hun skriver for Vagant og kommer med en diktsamling på Bokvennen forlag i begynnelsen av 2012. Joanna har gjort rydde og konsulentarbeid for leksikonet i psykologi og psykoanalytisk teori. Hun har skrevet en veldig god og veldig underholdende artikkel om Ola Raknes.

Noen spørsmål om fagområdet ditt:

– Hva skriver du nå?
– Jeg jobber med artikler om Anna Freud og Karen Horney i tillegg til å tenke på en utvidelse av artikkelen om forsvarsmekanismer.

– Hva er favorittartikkelen din i SNL?
– Favoritten er Witold Gombrowicz (selv om den burde utvides).

– Har du et leksikonforsett for 2012?
– Komme meg gjennom en god del av psykoanalysens klassikere, og jeg kan ikke vente!

Takk for i år, Joanna! Vi gleder oss til neste år! Følg med i morgen! Da kårer vi nok en fagansvarlig! Kanskje blir det deg? 

Store norske julekalender, 1. desember

Da vi overtok leksikonet i april i år, nullstilte vi tellesystemet i leksikonet. Tellesystemet teller hvor mange tegn hver fagansvarlig produserer i løpet av et år. På slutten av året betaler vi de fagansvarlige.

Nå nærmer året seg slutten, og vi tenkte å telle ned til jul ved å feire årets 24 mest produktive fagansvarlige. Vi gjør stas på en fagansvarlig hver dag gjennom hele desember. Første ut er Jan Grue, fagansvarlig for retorikk.

Grue er 30 år, stipendiat i retorikk og språkvitenskap og disputerer i januar. Han har også skrevet to novellesamlinger på Gyldendal. Les mer på hjemmesiden hans.

Noen spørsmål om fagområdet ditt:

– Hva skriver du nå?

– Akkurat nå skal jeg til å ruste opp artikkelen om metaforer, som er ganske tynn for et så spennende tema.

– Hva er favorittartikkelen din i SNL? 

– Det er nok artikkelen om bjørnedyr. Jeg ante ingenting om dem før SNL dukket opp på radaren igjen, men de er jammen fascinerende.

– Har du et leksikonforsett for 2012? 

– Nyttårsforsettet er å få god kontakt med nabo-fagansvarlige, og bygge ut språkvitenskapene.

Takk til Jan Grue! Følg med resten av desember – vi skriver om en ny fagansvarlig hver dag! Og julaften får dere vite hvem det er som har produsert mest i leksikonet i hele år.